ELM och EU:s dataskyddsförordning – GDPR

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) träder i kraft som lag i alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018. Förordningen ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL). Mycket av det som omfattas av förordningen, till exempel olika principer och begrepp, ingår redan nu i PUL.

Förordningen innebär även en del förändringar för dem som hanterar personuppgifter. Det innebär bland annat stärkta rättigheter angående personlig integritet för den enskilde.

Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang datauppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det.

Sådana verksamheter som råkar ut för dataintrång behöver informera alla berörda personer och sådana intrång ska anmälas till Datainspektionen.

Vad gäller för ELM?

ELM har sparat personuppgifter i syfte att bedriva och informera om vår verksamhet, som går ut på att bedriva mission i Sverige och andra länder.

Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter ELM samlat in behandlas elektroniskt. ELM kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för företags och föreningars arkivhantering. När vi arrangerar samlingar som kräver förhandsanmälan kommer vi att informera vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter. Vi lagrar även adressuppgifter för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev Kompassen. Du kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt namnregister. Kontakta ELM om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

För mer information, besök www.datainspektionen.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

The events Calender

Information om evenemang, plats och arrangör

Om du skapar, skickar in, importerar, sparar eller publicerar information om evenemang, plats eller arrangör lagras sådan information i den lokala databasen:

Platsinformation: namn, adress, stad, land, delstat, postnummer, telefon, webbplats, geografiska koordinater (latitud och longitud)
Arrangörsinformation: namn, telefon, webbplats, e-post
Evenemangsinformation: webbplats, kostnad, beskrivning, datum, tid, bild

Import av evenemang, platser och arrangörer:

All data som finns i en CSV- eller ICS-fil och externa webbadresser (för evenemang, platser, arrangörer och biljetter)
Ursprungsdata för import (webbadress från vilken evenemang importeras – som Eventbrite, MeetUp, andra kompatibla webbadresskällor och mer, som kan inkludera liknande eller samma data som listas ovan)

Observera att för att skapa nya evenemang via formuläret för inlämning av gemenskapsaktiviteter måste en användare ha ett webbplatskonto på denna domän. Denna information lagras i den lokala databasen. Det är också möjligt att skapa evenemang anonymt om webbplatsägaren har denna möjlighet aktiverad.

Vi använder vissa API:er för att tillhandahålla specifika funktioner. Dessa API:er kan inkludera följande tredjepartstjänster: Google Maps (API-nyckel) och Eventbrite (API-nyckel, autentiserings-URL, klienthemlighet).

Lightspeed Cache

Denna webbplats använder cache för att underlätta snabbare svarstider och förbättrad användarupplevelse. Caching lagrar potentiellt en kopia av varje webbsida som visas på denna webbplats. Alla cache-filer är tillfälliga och nås aldrig av tredje part, förutom vid behov av teknisk support från cache-plugin-leverantören. Cache-filer löper ut enligt en tidsplan som sätts av webbplatsadministratören, men de kan enkelt rensas av administratören innan deras naturliga utgångsdatum om det behövs. Vi kan använda QUIC.cloud-tjänster för att tillfälligt bearbeta och cachea dina data. Se https://quic.cloud/privacy-policy/ för mer information.

Akismet

Vi samlar in information om besökare som kommenterar på webbplatser som använder vår Akismet Anti-spam-tjänst. Informationen vi samlar in beror på hur användaren konfigurerar Akismet för webbplatsen, men inkluderar vanligtvis kommentatorns IP-adress, användaragent, hänvisning och webbplats-URL (tillsammans med annan information som kommentatorn direkt tillhandahåller, såsom deras namn, användarnamn, e-postadress och själva kommentaren).