Kristus har gjort oss fria, då är vi verkligen fria!

Att inte vara bunden till något, det måste ju vara den ultimata friheten. Eller? ”Vi lever i ett fritt land”, kan man ofta höra, men är vi verkligen fria? Jesus blev sänd till jorden för att utropa frihet för de fångna. Det finns mycket som fångar och binder oss, även om vi själva anser oss fria. Synd, skuld, rädsla, yttre omständigheter, ja, listan kan göras lång. Allt detta har Jesus kommit till jorden för att frälsa oss från och för att ge oss något annat. Att vara verkligt fri är att vara bunden till Kristus och att han får sätta oss fria att leva för honom. Bunden till Honom – fri hos Honom! Denna frihet får vi vara med och ropa ut över hela världen till alla de som fortfarande är fångna på olika sätt.

 

Välkommen att vara med
i detta mäktiga uppdrag!

Välkommen till ELMs Årskonferens 2024!

I år bjuds vi till Åhus missionsgård och ELF Kristianstad. Vi kommer få ta del av undervisning, sång, seminarier, samtal och härlig gemenskap. Huvudtalare är den pensionerade Bornholmsprästen Per Munch. Medverkar gör även Henrik Andersson, Mattias Engström, Magnus Hagström, Sven Hammarberg, och Linus Weister, samt ELMs anställda och utsända. Vi kommer också få besök från Främre Asien, och Lucy Kirui och Elizabeth Gwako från barnprojektet Bethesda Children Ministry i Nakuru, Kenya är också inbjudna.

Årskonferensen är för alla åldrar och det kommer att vara särskilda samlingar för barnen. 

Pris

Hela konferensen: 550 kr
Enskild lunch/kvällsmat: 100 kr
(Gratis för barn 0-15 år)

I priset ingår mat.
Sista anmälningsdag är 15 maj.

Betalning av konferensen sker via Swish 123-495 65 95 eller BG 476-1144.
Märk betalningen med ÅK24 + NAMN.
Betalning av eventuellt boende görs på plats.

Program

Torsdag

Plats: Åhus Missionsgård


17.30 Kvällsmat

18.30 Kvällsmöte
LÖFTET OM FRIHET
Per Munch
Presentation av gäster från Kenya och Främre Asien

Kortföredrag
DU GAMLA DU FRIA
Johannes Heule

Kvällsfika

Fredag

Plats dag: Åhus Missionsgård
Plats kväll: ELF Kapellet


09.30 Förmiddagsmöte
FRIHETEN I KRISTUS
Per Munch

10.15 Samtal med gäster
FRIHET FÖR DE FÅNGNA
Främre Asien och Kenya

Fika

11.30 Seminarium

12.30 Lunch

14.00 Seminarium

15.00 Fika

15.45 Eftermiddagsmöte
FRI FRÅN SKULD OCH SKAM
Mattias Engström

17.00 Kvällsmat

19.00 Lovsångs- och bönekväll
I HONOM ÄR VI FRIKÖPTA
Linus Weister

Kvällsfika

Pankakskyrka

Lördag

Plats: Åhus Missionsgård


08.15 Registrering av röstlängd

09.00 Inledning
FRI + MODIG = FRIMODIG
Daniel Ringdahl

09.30 Årsmötesförhandling

12.30 Lunch

13.30 Årsmötesförhandling

18.00 Festkväll
SANNINGEN SKA GÖRA ER FRIA
Sven Hammarberg
Vittnesbörd från Sverige och utlandet

Söndag

Plats: ELF Kapellet


10.00 Högmässa
KALLELSEN TILL GUDS RIKE
Per Munch
Officiant: Magnus Hagström

12.30 Lunch

14.00 Eftermiddagsmöte  
FRI ATT TJÄNA
Henrik Andersson

15.30 Fika

Vid alla samlingar märkt med ett barn kommer det att erbjudas barnsamling. Alla samlingar märkta med en liten röd pil kommer att sändas via ELMs Youtube. Årsmötesförhandlingarna (inkl. inledningsmötet) kommer att sändas via Zoom för de delegater och åskådare som på förhand anmält sig. Läs mer under Årsmötet.

Youtube

Årsmötet

Rösträtt

Enligt § 16 i ELM-BVs stadgar gäller följande för ansluten förening: ”För varje påbörjat tiotal medlemmar som fyllt 15 år har ansluten Förening rätt att delta med ett ombud.” vilket enligt styrelsens arbetsutskotts tolkning räknas vid tiden för anmälan av ombud till årsmötet. Föreningarna uppmanas också av stadgarna att ”tillse att det föreligger kontinuitet i valet av ombud”.

För enskild medlem gäller enligt samma paragraf: ”Närvarande enskild medlem
som fyllt 15 år har en tiondels röst.

 

Anmälan till röstlängden

För att ombud eller enskild medlem ska kunna delta i årsmötesförhandlingarna bör anmälan till röstlängden ske senast den 15 maj. Anmälan görs gemensamt för alla delegater från en ansluten förening via det fullmaktsformulär som är utskickat till föreningarna tillsammans med handlingarna. Enskild medlem anmäler sig själv. All anmälan sker skriftligen till expeditionen.

Är du inte ett ombud eller enskild medlem, men vill vara med som digital åhörare under årsmötet? Hör av dig till arvid.birgersson@elmbv.se senast 15 maj.

Seminarium

Den kristna gemenskapen som ett vittne om Kristus (Sverige)

Alla kristna gemenskaper önskar att växa och bli fler – det är gott och naturligt. För att vända trenden med allt färre kristna behöver vi tänka nytt. Samtidigt är metoderna för att växa är många, en del nyttiga, andra ohälsosamma. Hur sorterar man i de goda och de dåliga? När vi vill nå nya går ofta vår tanke också till konkreta verksamheter – alpha, caféverksamhet eller annan diakonal verksamhet. Men på vilket sätt är gemenskapens kultur kanske ännu viktigare än någon konkret verksamhet vi gör, för att göra nya lärjungar till Jesus? Dessa och fler frågor får du vara med och reflektera kring i detta seminarium om den kristna gemenskapen som ett vittne om Kristus.

Sex år i Peru

Familjen Unosson lämnade Sverige i april 2018 för att arbeta som ELMs missionärer i den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo i norra Peru. Lisa och Hjalmar har fått stödja kyrkan i familje- och relationsorienterade frågor genom undervisning och enskilda samtal, men de har även fått hjälpa kyrkan på många andra sätt. Nu håller de på att avsluta sitt uppdrag och återvänder till Sverige i slutet av maj. Kom till detta seminarium och hör dem berätta om deras upplevelser av att stå i missionsarbetet i Peru, om hur åren i Peru fått påverka dem och vad de tar med sig vidare i livet

Fri från gatan – Rehabilitering av gatubarn i Kenya

Kenyanerna Lucy och Elizabeth, som är engagerade i Bethesda Children Ministry (BCM), tillsammans med några tidigare Move-volontärer, kommer berätta om BCMs arbete. Hur kan tron kopplas till arbete med gatubarn? Vad är det för omständigheter pojkarna på Bethesda kommer ifrån? Hur präglar tiden på gatan pojkarna, även när de är på Bethesda? Vad händer med pojkarna när de blivit för gamla för att bo på Bethesda? Och hur kan man förhindra att fler hamnar på gatan? Få svar på frågorna, och berättelser ur vardagen på rehabiliteringscentret i Nakuru, genom det att gå på det här seminariet!

Frihet trots allt i ett slutet land (Främre Asien)

Passa på och kom och få senaste nytt om förutsättningarna för att sprida frihetens och glädjens budskap i vårt nya missionsland, Främre Asien. Personer med god insyn och lång erfarenhet delar med sig av sina erfarenheter och aktuella utmaningar i landet där kyrkan trots allt kan finnas till ovan jord. Men utmaningarna att plantera kyrkor, få tillstånd att långsiktigt vistas i landet blandas med en begynnande positiv inställning till kristen tro. Tänk om ELM i framtiden skulle kunna få vara med att nå detta onådda folk med verklig Frihet och Glädje.

Hitta

MED BIL NORRIFRÅN

Åhus Missionsgård ligger 2 km söder om Åhus längs väg 118 mot Yngsjö. Efter att ha lämnat Åhus samhälle kör man 1,5 km på väg 118, därefter svänger man vänster vid skylt ”Åhus Missionsgård”. Man kommer då in på Åvägen, efter 150m svänger man höger in på Glansabovägen (skyltat) och efter ytterligare 200m är man framme.

MED BILD SÖDERIFRÅN

Åhus Missionsgård ligger längs väg 118 mellan Yngsjö och Åhus. Efter att ha passerat Yngsjö kör man drygt 2,5 km på väg 118, därefter svänger man höger vid skylt ”Åhus Missionsgård”. Man kommer då in på Åvägen, efter 150m svänger man höger in på Glansabovägen (skyltat) och efter ytterligare 200m är man framme.

 

MED BUSS

Buss 551 Kristianstad – Åhus – Furuboda Lämplig hållplats: Glansabovägen som ligger precis vid Missionsgården eller Nyponvägen (Äspet, längs med Åvägen 700 m från Missionsgården). Täta turer alla dagar. För detaljerad tidtabell, se Skånetrafikens hemsida.

Boende

Åhus Missionsgård

ELM har bokat hela gården. De platser som inte tas upp av medverkande finns att boka genom anmälningsformuläret. Det är först till kvarn som gäller.

 • Husvagn (inkl el)
  • 410 kr/natt
 • Tältplats
  • 300 kr/natt
 • Sängplats (delat rum)
  • 225 kr/per och natt
 • Sängplats (eget )
  • 350 kr/person och natt
 • Frukost
  • 80 kr/vuxen
 • Barn betalar 50 %
  (gäller sängplats)

ÅhusGården

www.ahusgarden.se

Linda gård

www.lindagard.se

Cigarrkungenshus

www.cigarrkungenshus.se

Ängshyddan B&B

www.angshyddan.se

Hotell Briggen

www.hotellbriggen.se

Det finns även gott om
boenden i Kristianstad.