Digital votering

Votering

Gå in på googleformuläret som du når genom att trycka på knappen nedan.
Fyll i din voteringskod som består av 3 versaler och 3 siffror (röd ring).
Välj en eller flera alternativ, beroende på fråga (grön ring).
Skicka in din röstning genom att trycka på ”Skicka” (gul ring).

GOOGLEFORMULÄR FÖR VOTERING

OBS. Formuläret är endast öppet under votering.