Barn & Ungdomar

Move

Move är en satsning för ungdomar och mission, och drivs av ELM och ELU. Move erbjuder möjligheten att följa med på gruppresor till något av våra missionsfält eller att resa ut som volontär.

Move önskar vara ett attraktivt alternativ för ungdomar i Sverige som vill komma ut i världen för att få uppleva vad mission är. Vår målsättning är att bidra till att ungdomar med frimodighet och glädje ska gå ut i världen för att dela med sig av sin tro, sitt liv, sin tid och sina ägodelar.

Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom

ELU (Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom) är ELMs ungdomsorganisation som på ett ärligt och trovärdigt sätt vill sprida evangeliet om Jesus bland Sveriges ungdomar i dag.

ELU vill Kalla unga människor till gemenskap med Jesus, Utrusta dem för ett kristet liv och Sända dem till tjänst för andra och för Jesus Kristus, den levande och uppståndne. Detta vill vi göra i trohet mot de värden som har varit grundläggande för oss i drygt etthundra år: Jesusglädje, Bibeltillit och Missionsiver.