Engagera dig?

Let's move

Move är en satsning för ungdomar och mission, och drivs av ELM (Evangelisk Luthersk Mission) och ELU (Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom). Move erbjuder möjligheten att följa med på gruppresor till något av våra missionsfält eller att resa ut som volontär.

Vem är nästa medarbetare, eller nästnästa, som ELM sänder ut?

Alla kristna har en förpliktelse att berätta för andra om Jesus Kristus. De kristna som Evangelisk Luthersk Mission (ELM) sänder ut till andra länder, för att i ord och handling förmedla det goda budskapet om Jesus Kristus, kallar vi utsända.

Läs om vilka uppgifter som behövs, var ELM sänder medarbetare och svar på vanliga frågor. Kanske är du kallad?