Regioner

Evangelisk Luthersk Mission Syd

ELM Syd (Evangelisk Luthersk Mission Syd) är ELMs regionala organisation i södra Sverige.

ELM Syd är ett inspirerande nätverk som tillsammans med sina medlemsföreningar arbetar för att alla människor inom sitt verksamhetsområde ska nås av budskapet om Jesus Kristus. ELM Syds medlemmar möter människor där de är, i kärlek och med Jesus som förebild.

Inom ELM Syd bedrivs
 • Prediko- och tältverksamhet
 • Barn- och lägerverksamhet
 • Besöksverksamhet och diakoni
 • Sommarmötet
 • Sång- och musikverksamhet
 • Secondhandbutiker

Evangelisk Luthersk Mission Nord

ELM Nord (Evangelisk Luthersk Mission Nord) är ELMs regionala organisation i norra Sverige.

ELM Nord vill sprida det glada budskapet att Jesus är Guds son, alla människors Frälsare och verka för att människor kommer till en personlig och levande tro på Jesus Kristus. ELM Nord utgår från att Bibeln är alltigenom trovärdig, att den, såsom Guds ord, har auktoritet och därmed full relevans i dag. ELM Nord vill arbeta i trohet mot den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Inom ELM Nord bedrivs
 • Gudstjänster och bibelstudier
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Konfirmandundervisning
 • Ungdoms- och familjeläger
 • Sång- och musikverksamhet