Utland

Eritrea

Kontakt

Johannes Heule

Telefon: 070-022 08 99
E-mail: johannes.heule@elmbv.se

Kort fakta

Invånarantal

3,5–5 miljoner

Huvudstad

Asmara

Religioner

50,5 %    Ortodox/katolsk kristendom
46 %        Islam
2,5 %       Protestantisk kristendom
3 %          Övrigt

Folkgrupper

9

 

Samarbetskyrka

Evangelical Lutheran Church of Eritrea (ELCE)

Kyrkans president

Yosief Fanuel

Kyrkans generalsekreterare

Temesghen Berhane

Konstituerades

1960 slogs 2006 ihop med den evangeliska kyrkan

Antal församlingar

68

Antal medlemmar

ca. 20 000

Översikt

Eritrea – ELCE

Det nuvarande Eritrea var det första område och folk som ELM, då som del av EFS, sände missionärer till, redan i mars 1866. Idag samarbetar både ELM och EFS med den Evangeliskt Lutherska Kyrkan i Eritrea (ELCE). ELM ger anslag till kyrkans huvudkontor, det teologiska seminariet i Beleza, och kyrkans musikskola. 

Landet och folket 

Eritrea ligger på norra delen av Afrikas horn och har kust mot röda havet. I många år efter att ha varit italiensk koloni låg landet i krig med Etiopien, ett krig som avslutades 1991, men som fått stora konsekvenser på landet och dess invånare, och som fortfarande präglar samhället idag. Idag beräknas mellan 3.5–5 miljoner människor bo i landet. Över en halv miljon eritreaner beräknas leva utanför sitt hemland, och uppskattningsvis över 50 000 i Sverige. Landet tillåter en handfull samfund, däribland det evangelisk-lutherska. Under senare tid har det varit svårare att få godkänt visum för att resa in i landet.

Utbildning – musik och teologi

Utöver att fortsätta bevara en god relation med ömsesidigt utbyte i tron, stödjer ELM särskilt kyrkans arbete med en musikskola, och kyrkans teologiska seminarium i utkanten av huvudstaden. Musikskolan utbildar främst unga människor i musik, både kyrkans medlemmar och utomstående. I dagsläget utbildar den ungefär 150–200 studenter, och är en av Eritreas två musikskolor. Den erbjuder både långtidsutbildning på upp emot 4–5 år och kortidskurser, över ett läsår, eller en sommar. Elever erbjuds möjlighet att fördjupa sig i tron genom frivillig bibelundervisning och andakter. Under 2022 gjordes en upprustning både av skolans lokaler och utbildningskompetens. Idag arbetar de för att behålla den goda standarden som attraherat många nya studenter. ELM ger också ett stöd till kyrkans teologiska seminarium i Beleza, strax utanför huvudstaden. Här utbildas många av de som senare blir kyrkans pastorer. Utöver pastorsutbildningen finns även kurser för söndagsskollärare, ungdomsledare och andra roller inom församlingslivet.

Missionshistorien

Genom ELMs historia i Eritrea har det funnits epoker med mer och mindre missionärsnärvaro i landet. Redan 1911 då ELM bildades sände man sina första missionärer till Eritrea och efter tre år var ett dussin utsända till landet. Mellan 1932–1952 förhindrade säkerhetsläget från att ha utsända arbetare, men Gud hade sått frön som grodde även i missionärernas frånvaro. 1952 sändes återigen missionärer, och då fanns det sju församlingar och fyra präster, samt bylärare aktiva på ett femtontal platser i landet. Man arbetade genom evangelisation, bokspridning och tio skolor med sammanlagt 600 elever. Under den här perioden såg man en större tillväxt i skolverksamheten än i församlingarna. 1960 konstituerades den lutherska kyrkan i Eritrea (LCEr). 1964 bestod kyrkan av 807 personer, samtidigt som missionen bedrev 19 skolor med 1751 elever. 1975 ledde kriget i Eritrea mellan de reguljära etiopiska trupperna och den eritreanska motståndsrörelsen till ett hastigt avbrott i missionsarbetet. 1975–1992 var för den eritreanska befolkningen en svår tid, under ett 30-årigt krig, påbörjat 1961, avslutat 1991. 1993 utropades Eritrea som en självständig nation. ELM kunde igen sända ut ett missionärspar som stannade till 1996. Men tidigare eritreansk entusiasm kvävdes av ännu ett tragiskt krig mellan de två länderna där hundratusentals soldater och civila dödades. Det ledde till en mer restriktiv politisk agenda från regimen. I maj 2006 förenades två kyrkor (evangeliska kyrkan i Eritrea, ECE, frukten av EFS arbete, och LCEr) i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Eritrea (ELCE) som vid sammanslagningen hade ca 12 000 medlemmar i 70 församlingar eller predikoplatser och drygt 30 präster i aktiv tjänst. Sedan 2000-talet har en del korttidsinsatser och besök varit möjliga, men ELMs stöd har främst bestått i ekonomiska anslag till ELCE. Idag är vi samarbetspartners på avstånd med våra självständiga eritreanska syskon i ELCE. 

Du kan läsa mer om missionshistorien i jubileumsskriften I Jesu spår, utigven av BV-förlag.