Identitet

Vilka är ELM?

ELM är ett lågkyrkligt, evangelisk-lutherskt missionssällskap
Vi är en fristående ideell organisation som i allt väsentligt bärs av våra medlemmars gåvor
Missionsföreningar, församlingar och regioner har ett stort lokalt självbestämmande
Vi bärs av kärlek till Frälsaren Jesus och lojalitet till Guds ord...
... den kärleken driver oss till mission och evangelisation – i vardagen, i missionsföreningen och i utlandet.

ELM är en evangelisk-luthersk missionsrörelse som verkar för att människor ska lära känna Jesus Kristus som sin personlige Herre och Frälsare. Vi är en fristående ideell organisation som missionsföreningar och församlingar har anslutit sig till, och inte ett registrerat trossamfund. 

Idén om det allmänna prästadömet präglar rörelsen djupt, vilket innebär att varje kristen – man och kvinna, ung och gammal – är kallad att tjäna Gud i vardag och gudstjänst. Därför bärs merparten av vårt arbete av frivilliga som ger av sin tid och sin kraft till gudstjänst, barn- och ungdomsverksamhet, läger, sång och musik och mycket annat för att människor ska få höra om Jesus. 

Vår verksamhet begränsas dock inte bara till söndagen utan berör hela livet. Jesus blev människa som vi och helgade därmed vardagen. Luther påminde sin samtid om att man inte bara tjänar Gud i kyrkan utan i hela sitt liv när man lever av Guds ord och i bön. Därför tror vi att vårt engagemang, i Jesu efterföljd, i samhällsliv, familj och föreningsliv är en del av vår kristna kallelse och lika viktigt som det vi gör i missionsföreningarna.

ELM är en evangelisk-luthersk missionsrörelse som verkar för att människor ska lära känna Jesus Kristus som sin personlige Herre och Frälsare

ELM är en gräsrotsrörelse som kommer ur de lågkyrkliga lutherska väckelserna på 1700- och 1800-talen. De kännetecknades av att “vanligt folk” väcktes till en personlig tro på Jesus och delade med sig av den tron i sin närhet, ibland till ett högt personligt pris – inte minst på grund av Konventikelplakatet (1726-1858) som förbjöd samlingar till bön och andakt utanför den närmaste familjen. Men, “man måste lyda Gud mer än människor” (Apg. 5:29), och denna missionsiver har burit ELM genom åren. 

Tillsammans med Jesusglädjen, missionsivern och det personliga allvaret i efterföljelsen har ELM präglats av en orubblig lojalitet till Bibeln som Guds alltigenom sanna och ofelbara Ord. Riksorganisationen bildades 1909-1911 på grund av en konflikt om bibelsynen inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, och man tog sig då namnet Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (BV). Vi tror att Jesus Kristus är Guds ord som har blivit människa och vi litar helt och fullt på att Gud har talat sant och trovärdigt om sig själv i Bibeln.

Idag utgörs vi av ett trettiotal medlemsföreningar och -församlingar samt de regionala organisationerna ELM Syd och ELM Nord. Vi står nära ungdomsorganisationen ELU – Evangelisk Luthersk Mission Ungdom. Flera av dessa föreningar, särskilt i södra Sverige, fanns redan innan BV bildades vilket har bidragit till rörelsens decentralisering och det starka lokala självbestämmande som präglar oss.

Icons made by smashingstocks from www.flaticon.com