Givande

Vi är beroende av gåvor för att driva vårt arbete. Det finns många olika sätt du kan stötta ELM på.
Välj det sätt som passar dig bäst!

Sätt att ge på

Månadsgåva

Om du vill stödja ELMs verksamhet är månadsgåvan det bästa du kan göra! Som månadsgivare ger du ett bestämt belopp varje månad till ELM.

Aktiegåva

Det smarta sättet för dig som är ägare, eller delägare, i ett fåmansaktiebolag att stödja ELM.

Plusgiro/Bankgiro

Med PlusGiro eller Bankgiro kan du ge såväl enskilda gåvor som regelbundna överföringar.

Fondgåva

Du kan ge en gåva till ELM genom att föra över fondandelar till ELM.

Swish

Med swish kan du ge enskilda gåvor.

Begravning eller högtid

I samband med en begravning eller högtidsdag kan du, istället för att köpa presenter eller blommor, skänka pengar till ELM.

Kort/Paypal

Med Paypal kan du ge direkt med ditt bankkort.

Testamente

Om du vill testamentera din efterlämnade egendom till ELM kan testamente utformas enligt nedan förslag.

Skattereduktion

ELM är godkända som gåvomottagare för skattereducerade gåvor.