Skattereduktion

Skattereduktion

ELM är godkända som gåvomottagare för skattereducerade gåvor. Det går bara att få skattereduktion för gåvor till vissa ändamål. Kravet från Skatteverket är att gåvorna ska gå till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. ELM som gåvomottagare lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket så att det automatiskt kommer med i givarens deklaration. Skattereduktionen är 25 % av årsgåvan. För att uppnå kriterierna för skattereduktion måste gåvan uppgå till minst 200 kr per tillfälle och vara på minst 2 000 kr per år till en eller flera (av Skatteverket godkända) gåvomottagare. Du kan från och med 2022 göra skatteavdrag på gåvor upp till 12 000 kr per år och få som mest 3 000 kr i avdrag. Makar kan omfördela reduktionen mellan sig och därmed göra skatteavdrag på gåvor upp till 24 000 kr per år och få som mest 6 000 kr i avdrag. Läs mer på Skatteverkets hemsida. För att få skattereduktion behöver ELM inneha ditt personnummer. Om du ger en månadsgåva via autogiro, där du uppgett att gåvorna ska gå till ändamål som är giltiga för skattereduktion, så har vi redan ditt personnummer. Om du istället väljer att ge din gåva via nedan bankgiro så måste du uppge ditt personnummer i meddelanderutan för Bankgirot.

Följande av ELMs ändamål räknas i kategorin social hjälpverksamhet och kan ge skattereduktion.

Kenya

Barnhemmet, Bethesda Children Minsitry (BCM), Nakuru

BCM arbetar med fd. gatubarn och barn från slummen. Det är dels barnhem, dels rehabiliteringscenter och skola för barn från den närliggande slummen. BCM når ut dagligen till över 100 hjälpbehövande barn. ELM var med och startade barnhemmet, men nu drivs detta av den lokala kyrkan med samarbete och ekonomiskt stöd från ELM.

Freds- och försoningsarbete

Kenya har under många år kämpat med stora konflikter mellan stammar. Kulmen var inbördeskriget som bröt ut 2007. Även inom vår samarbetskyrka finns det stora konflikter som behöver hanteras. Sedan några år tillbaka bedriver vi ett försoningsarbete i samarbete med kyrkan. Det innefattar workshops, utbildning och samtal ute i de olika församlingarna för att främja fred och försoning.

Etiopien

Asella Children and Youth Ministry (ACYM), Asella

ACYM är ett barnhem för barn från fattiga familjer och föräldralösa barn. Detta drivs av den lokala kyrkan med samarbete och ekonomiskt stöd från ELM.

Peru

Familjeprojekt i Chiclayo

I Chiclayo bedrivs äktenskapskurser och familjekurser. Dessa består av föreläsningar, gruppsamtal och individuella samtal. Vi har två utsända missionärer en psykolog och en familjeterapeut som är med och driver detta arbete i samarbete med den lokala kyrkan. Man önskar att fånga upp utsatthet hos både vuxna och barn. Många kvinnor lever i utsatta situationer och har en maktlöshet att förändra sin situation. Männen får också undervisning och stärks i sin roll att ta ansvar för familjen som make och pappa. Arbetets mål är att försöka läka och hela familjerelationer.

Stödfond i lokala kyrkan

Den lokala samarbetskyrkan har en budgetpost som innefattar social hjälpverksamhet. Dessa pengar gå bland annat till behövande, som vid sjukdom och sjukhusvård, eller att man donerar till begravningskostnader när någon i kyrkan har dött.