Utland

Peru

Kontakt

Rakel Smetana

Telefon: 070-532 14 46
E-mail: rakel.smetana@elmbv.se

Kort fakta

Invånarantal

ca. 35 miljoner

Huvudstad

Lima (med närmare 10 miljoner invånare)

Statsskick

Republik

Officiella språk

Spanska, Quechua

Religioner

81,3 %   Katolicism
12,5 %   Evangeliska kyrkor
3,3 %     Andra religioner
2,9 %     Ingen religiös tillhörighet

 

Samarbetskyrka

Iglesia Evangelica Luterana de Chiclayo (IELCH)

Kyrkans president

Harold Llontop Sandoval

Konstituerades

2007

Antal församlingar

4

Antal medlemmar

ca. 200

Översikt

Peru – IELCH

ELM har arbetat i norra Peru sedan 1994 och vår samarbetskyrka heter Iglesia Evangelica Luterana de Chiclayo (IELCH). ELM stödjer kyrkan i församlingsarbetet och det evangeliserande arbetet genom att ha missionärer och volontärer på plats. I tillägg bidrar ELM med ett årligt ekonomiskt anslag till IELCH verksamhet och bidrag till avlöning av kyrkans pastorer.

Om landet och folket

Peru är nästan tre gånger så stort som Sverige och den tredje största staten i Sydamerika. Vid gränsen till Bolivia i sydöst ligger Sydamerikas största och högst belägna insjö, Titicacasjön. Bergskedjan Anderna delar landet i tre olika klimatzoner . Från väster räknat, närmast Stilla havet finns kust- och ökenlandskap, sedan kommer Andernas bergskedja, och öster om Andernas bergskedjor breder Amazonas djungler ut sig fram till gränsen mot Brasilien. Peru var vid spanjorernas ankomst på 1500-talet centrum för det mäktiga inkariket som omfattade nästan en tredjedel av Sydamerika. Efter en rad uppror mot det koloniala styret blev landet självständigt år 1821, som ett av de sista i Sydamerika. Perus befolkning består till över 50 procent av ursprungsbefolkningen och den största etniska gruppen är quechua. Peru har en rik blandning av kulturer. I bergsbyarna lever ursprungsbefolkningen ganska långt från det västerländska samhället medan livet i de peruanska storstäderna och längs kusten är väldigt influerat av västerländsk kultur och sätt att leva. Religionsfrihet råder och katolsk kristendom är den största religionen i landet, men de flesta utövar en religion som blandar katolska trosföreställningar med ritualer från traditionella naturreligioner och andetillbedjan.

Missionsarbetet idag

ELMs samarbetskyrka i norra Peru heter Iglesia Luterana de Chiclayo (IELCH). Det är en ganska liten kyrka bestående av ca 200 personer totalt. Det finns fyra församlingar som är anslutna till IELCH. Tre församlingar finns i staden Chiclayo: San Antonio, Las Lomas och Las Brisas och så bedriver IELCH en församlingsplantering i en stad som heter Piura ca 3 timmar norr om Chicayo. Det finns en anställd pastor för varje församling som driver församlingsarbetet tillsammans med frivilliga ledare och några unga predikanter. IELCH är flitiga på att evangelisera och bedriver ett gediget arbete bland barn och unga. De bedriver även ett studentarbete i Chiclayo centrum. ELM understödjer missionsarbetet i norra Peru främst genom att ha missionärer och volontärer på plats under kortare och längre tid. ELM ger även ett årligt ekonomiskt anslag till IELCH verksamhet samt ett extra bidrag till kyrkan så att de kan erbjuda en deltidslön till sina pastorer. Missionsarbetet i Peru fokuserar på att rusta våra kristna syskon genom utbildning och ledarträning samt att stödja kyrkan i församlingsarbete, olika typer av evangeliserande arbete och studentmission. ELMs missionärer och volontärer arbetar sida vid sida med våra peruanska syskon mot det gemensamma målet att fler ska få höra evangeliet och att kyrkan ska få växa både i antal och i självständighet.

Missionshistorien

ELMs missionsarbete går tillbaka till år 1992 då den amerikanska missionsorganisationen World Mission Prayer League (WMPL) kontaktade ELM med en förfrågan om att påbörja ett samarbete i norra Peru där de arbetat i några år. 1994 beslutade ELMs årsmöte att uppta Peru som ett av sina missionsfält och kort därefter sändes de första missionärerna till Peru. Sedan dess har fältet bemannats av ett antal missionärer och volontärer. Tack vare det nära samarbetet med ELM Danmark så har det ofta funnits danska missionärer och volontärer som samarbetat sida vid sida med de svenskar vi haft på plats. Allt sedan starten i Peru så har missionsarbetet präglats av en ”lågbudget-profil”. Detta innebär att mycket fokus har lagts på församlingsgrundande verksamhet men att man till skillnad från ELMs mission i Östafrika, undvikit att bygga institutioner, skolor och kliniker. Målet har varit att bygga en kyrka med stor självständighet och som lättare skulle göra sig oberoende av missionsorganisationerna. Detta har präglat missionsarbetet i Peru genom åren. År 2007 bildades en lokal evangelisk-luthersk kyrka, Iglesia Luterana de Chiclayo (IELCH), bestående av tre församlingar i Chiclayo. IELCH valde sina ledare samt skrev sin konstitution. Genom ett nära samarbete med den evangelisk-lutherska kyrkan i södra Peru så kunde man 2008 viga de två första prästerna för tjänst inom IELCH. År 2013 startades en församlingsplantering i staden Piura ca 3 timmar norr om Chiclayo. 2016 undertecknades det första officiella samarbetsavtalet mellan ELM och IELCH och därmed klev kyrkan in i en ny fas där de fick större ansvar för sin kyrka och dess verksamhet. Missionens huvudfokus är att stödja kyrkan att arbeta mot ökad självständighet och självförsörjande.

Du kan läsa mer om missionshistorien på sidorna 435-446 i jubileumsskriften I Jesu spår, utigven av BV-förlag.