Mission I Sverige

ELMs Sverigemission

ELM vill följa Jesus missionsbefallning och längtar efter att se nya lärjungar till honom i Sverige, i dag. Allt färre människor i vårt eget land kallar sig i dag för kristna. Därför ser ELM Sverige som ett viktigt missionsfält för framtiden. Vi tror att varje individ, förening och verksamhet i ELM har en viktig roll i att nå ut till våra medmänniskor. Under ELMs styrelse arbetar särskilt nämnden för mission i Sverige (MIS) med dessa frågor. MIS vill vara en inspirerande, samordnande och stödjande resurs för missionen i Sverige.

Genom bland annat kurser, konferensdagar, artiklar, vägledning för styrelser och stöd för nyplanteringar vill vi arbeta för att ELMs missionella arv också ska prägla oss kristna i Sverige i dag.

ELMs missionsekreterare för Sverigemission

Kontaktuppgifter:

johannes.heule@elmbv.se
+46700 22 08 99

Nyplantering

Rustad

Kurs i att dela tron i vardagen

Uppstartsfonden

Artiklar, videor och ljudinspelningar

Missionsstrategisk process för föreningar

Söndag för Sverigemissionen