Rustad

Kurs i att dela tron i vardagen

ELM ordnar varje höst sedan 2023, kursen Rustad – en kurs för att dela tron i vardagen. Kursen riktar sig mot dig som är kristen och känner Jesus, och som bär på en längtan att fler ska få lära känna honom. ELM vill med kursen bidra med konkreta redskap för hur du delar tron med icke-kristna människor i din omgivning. Vi träffas digitalt, sex gånger under höstterminen. Träffarna är klockan 19.00 och varar en och halv timme, där ca 45 minuter består av undervisning, följt av samtal och bön i mindre grupper. Kursen är helt gratis.

Bär du på en längtan att få berätta om och dela din tro med människor i din vardag, men tyngs av att du inte vet hur det ska gå till, eller vart du ska börja? Hur berättar man om Jesus för dagens sekulära svenskar? Hur skapar man de där betydelsefulla samtalen? Hur delar man evangeliet på ett sätt som folk förstår och dras till? Anmäl dig då till höstens kurs! 

HÖSTEN 2024

4/9 Varför mission?
Grunden för att dela tron

18/9 Vardagsmission
Hur man delar tron där man redan befinner sig

2/10 Dela evangeliet
Att enkelt förmedla trons kärna

30/10 Ett enkelt & effektivt redskap
Frågor som redskap för samtal om tron

13/11 Jesus & jag
Att sätta ord på min tro

27/11 Missionsivriga gemenskaper
Erfarenheter av att dela tron tillsammans 2024.

Sista anmälningsdag är den 1 september.

Johanne Heule
Kursledare
Martin Helgesson
Anna Swahn
Harald Hovland

Två koncept för grupper

Vill man gå kursen förbinder man sig till att vara med i gruppsamtal efter föredragen.
Det är okej att missa någon gång, men du behöver kunna vara med på majoriteten.

Den lokala modellen (Vår rekommendation!)

  • Föreningar gör reklam om kursen och samlar in anmälningar (med namn, ålder, mail och telefon). Anmälningslista rapporteras till johannes.heule@elmbv.se.
  • Deltagare samlas tillsammans  lokalt.
  • Föreningen utser en eller flera lokala ledare som förbereder för träffarna lokalt: ser till att bild och ljud fungerar för att kunna vara med på de digitala föredragen.
  • Föreningen gör själv uppdelningen i grupper. Efter Zoom-föredraget samtalar och ber man i dessa grupper. 

Den digitala modellen

  • Deltagare anmäler sig anmälningsformuläret nedanför.
  • Samtliga deltagare vid det digitala spåret tilldelas i kursens inledning in i en digital grupp som man är med under hösten. 
  • För den digitala modellen behöver man en fungerande kamera och ljud.