Utland

Etiopien

Kontakt

Johannes Heule

Telefon: 070-022 08 99
E-mail: johannes.heule@elmbv.se

Kort fakta

Invånarantal

ca. 126 miljoner

Huvudstad

Addis Abeba

Religioner

58 % Kristendom, varav 18 % evangeliska
25 % Islam
25 % Övrigt

Folkgrupper

80

 

Samarbetskyrka

Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC)

Kyrkans president

Mussie Alazar

Kyrkans generalsekreterare

Awoke Petros

Konstituerades

1960

Antal församlingar

130

Antal medlemmar

ca. 30 000

Översikt

Etiopien – EELC

Etiopien var det andra fält som ELM kom till. Idag samarbetar ELM med den etiopiska evangelisk lutherska kyrkan (EELC). Utöver ömsesidiga besök med gemenskap i Kristus stödjer ELM kyrkans teologiska seminarium i Asella, en barnverksamhet i Asella och avsätter medel för korttidutsända till kyrkan.

Landet och folket

Etiopien, Afrikas näst befolkningsrikaste land, ligger Afrikas horn. Förutom Liberia är Etiopien det enda land som i Afrika som inte koloniserats. I landet talas nästan 85 olika språk, men på riksnivå är det officiella språket amhariska. Landet har en rik historia. Kaffe ska ha sitt ursprung i där, och landet nämns redan i Bibeln genom den etiopiska hovmannen i Apostlagärningarnas åttonde kapitel. Även om landet också är en av Afrikas snabbast växande ekonomier har det sina utmaningar. Landet har under 1900-talet varit del av flera konflikter, både interna och externa. Idag finns både interna och externa spänningar kvar. Landets interna konflikter har gjort det svårare att den senaste tiden resa utanför huvudstaden Addis Abeba.

Verksamheten idag

Utöver att fortsätta bevara en god relation med ömsesidigt utbyte i tron, stödjer ELM särskilt kyrkans arbete med att utbilda teologer på seminariet i Asella, med att bedriva barnverksamheten i Asella, och sänder kortidsinsatser att stödja kyrkan. Det teologiska seminariet i Asella ger en treårig teologisk utbildning för tjänst i den etiopiska kyrkan. Flera av kyrkans pastorer har suttit i bänkarna och formats av undervisningen på seminariet. Klasserna brukar bestå mellan 5–10 studenter. Under perioder har ELM haft utsända lärare på plats. Idag avsätts medel för att kunna sända korttidsinsatser till seminariet, när säkerhetsläget tillåter resor till Asella. I Asella liger även barnverksamheten Asella Children Minsitry. Ett tjugotal barn från problematiska hemförhållanden får genom verksamheten stöd i form av ett tryggt hem, skola, mat, kläder och andakter, formerade uppgifter och en plats för framtidshopp att gro. 2023 gjorde ELM även en särskild insamling till EELC med anledning av den långvariga torka som satt stark press på landets ekonomi. 

Missionshistorien

1921 påbörjade BV-missionärer arbete i Addis Abeba. Arbetet utvidgades till städerna Harrar och Dire-Dawa i öster samt till Arsi-provinsen i söder. 1935 angrep Italien Etiopien. Addis Abeba intogs av italienarna i maj 1936 och landet ockuperades. BV:s missionärer fick lämna landet och BV:s stationer konfiskerades. Tre små församlingar, I Addis Abeba, Harrar och Dire-Dawa, kunde dock leva vidare. Från 1945 och framåt kunde BV:s arbete återupptas i Addis Abeba, Harrar och Dire-Dawa. Nysatsning gjordes i Asella, huvudorten i provinsen Arsi. En stor station med bl.a. ett sjukhus, etablerades. Några år senare utökades arbete i Arsi. Två stationer, i Monessa-Qersa respektive Koffale, uppfördes. Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka (EELC) bildades 1960. Kyrkan utgjordes då av församlingar som vuxit fram av det arbete som BV bedrivit. När EELC grundades var medlemmarna få, uppskattningsvis cirka 500. 1964 anslöt sig en grupp kristna från Wollaita till kyrkan. Det var en grupp BV fått kontakt med redan ca 10 år tidigare. Medlemsantalet utökades med uppskattningsvis 3000. 1960 – 1975 arbetade EELC och BV sida vid sida. Det övergripande ansvaret för missionsarbetets var fortfarande BV:s. I september 1975 tog EELC över ansvaret för arbetet. BV fanns fortfarande med som finansiär. Övertagandet skedde i en svår tid. Den marxistisk-leninistiska revolutionen hade börjat och skulle pågå under ca 15 år. För det etiopiska folket, inte minst för de kristna, blev det en prövande tid. 1991 kom en liberalare regim till makten. Religionsfrihet proklamerades, och EELC kunde bedriva utåtriktat arbete med nyplanteringar. Arbetet växte, framför allt i södra Etiopien. EELC har idag ca. 30 000 medlemmar och arbetet bedrivs i åtta synoder. Sett till antalet medlemmar har EELC sin tyngdpunkt i södra Etiopien. 

Du kan läsa mer om missionshistorien i jubileumsskriften I Jesu fotspår eller i Tillsammans för Evangeliet del 1 och del 2. Samtliga böcker utgivna på BV-Förlag.