Söndag för Sverigemissionen


Nåd och frid från Gud vår far!

ELMs nämnd för mission i Sverige (MIS) bjuder in er till att låta söndagen den 19:e januari 2025, vara en söndag för Sverigemissionen. Som kristna har vi blivit givna världens skatt. Vi har tillträde till livets källa, närhet till universums skapare och upprätthållare. Allt färre människor bekänner sig som kristna i Sverige. Många känner inte till de goda nyheterna om Jesus, men lever dag efter dag i behov av en frälsare. För att fler ska lära känna Jesus behöver vi sätta missionen på agendan. Vi behöver predika glädjen i att få bära hans budskap till andra. Vi behöver be till missionens Herre i vår förbön. Vi behöver samtala vid våra kaffebord om hur vi når ut till våra grannar. Ett sätt att göra detta tror vi är att på ett särskilt sätt avsätta en söndag för Sverigemissionen. Vi bjuder in er till detta, vill ni vara med?


OLIKA IDÉER

Konceptet går ut på att låta olika delar av våra möten denna söndag präglas av temat Sverigemission. Eftersom våra möten runt omkring i landet ser olika ut kommer också temat prägla olika föreningar på olika sätt. Följande är några idéer hur ert möte skulle kunna präglas av Sverigemissionen:

 • Visa en kort film om Sverigemissionen från MIS (mer info längre ner).
 • Be för barnens klasskamrater i söndagsskolan.
 • Sjung sånger med ett missionsfokus. Förslagsvis: LH 581-600, eller sånger så som “Jag vill gå dit du går”, eller “Här är jag sänd mig”.
 • Utrymme för att någon som kommit till tro att dela med sig av hur Herren ledde dem hem.
 • Diskussionsfrågor vid fikaborden (mer info längre ner).
 • Ett sverigemissionsfokus i predikan (se mer nedanför).
 • Erbjuda personlig förbön för individers familjemedlemmar, grannar och vänner som inte känner Jesus.
 • Göra en konkret utåtriktad handling som gemenskap i samband med söndagen, exempelvis att bjuda på kaffe och dela ut biblar och litteratur på stan, dela ut matkassar till behövande, eller anordna en enklare fotbollsturnering för barn och ungdomar och bjuda in till föreningens verksamhet.


TEMAT – KOM OCH SE LIVETS KÄLLA

Söndagen vi tänker oss är den 19 januari, 2025. För de som följer kyrkoåret passar det väl. Evangelietexten utgår från Jesus möte med den samariska kvinnan och har ett tydligt missionsfokus: Jesus söker upp en kvinna från ett annat folk och leder henne till livets källa. Senare kan hon inte hålla tyst om det hon upptäckt: “Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort! Han kanske är Messias?” (Joh 4:29). Därför har vi satt temat: Kom och se livets källa! Och vill särskilt lyfta frågan: Hur kan vi visa vår granne till livets källa?

Några andra frågor att reflektera inför predikan kan vara: Vad säger konversationen om vem Jesus är? Hur syns det glada budskapet i berättelsen? Vad gör det för skillnad för oss? Vad gör det för skillnad för människorna i vår omgivning? Hur märks det att människor i vår omgivning törstar efter det levande vatten Jesus ger? Vad kan vi lära oss om hur Jesus når ut med evangeliet till andra, i berättelsen? Hur kan den samariska kvinnan vara en förebild för oss i missionen?


FÖRBÖN

Här är ett förslag på en färdigskriven förbön ni kan be:

Tack för att du genom din segerrika död på korset har räddat oss från evig dom till evigt liv hos dig (1 Thess 1:10); och att du på korset har avväpnat de onda makterna och härskarna över den här världen (Kol 2:15). Tack för att du aldrig tröttnar i din förbön för oss (Rom 8:34) och att du ska fullborda det goda verk du påbörjat hos oss (Fil 1:6). Tack att du älskar oss ovillkorligt (Rom 8:35) och att vi är fullkomligt trygga hos dig (Joh 10:28). Tack Herre att du uppmanat oss att alltid be och aldrig ge upp (Luk 18:1). Tack att du gjort oss till ett med dig, du den ende som släcker vår törst med det levande vattnet bara du kan ge (Joh. 4:14).

Du har sagt, Herre, i ditt ord, att om vi, ditt folk, som är uppkallat efter ditt namn, ödmjukar oss och ber och söker ditt ansikte och omvänder oss från våra onda vägar, då vill du höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land (2 Krön 7:14). Vi ber dig därför, omvänd du våra hjärtan till dig själv (1 Kung 18:37). Tala till oss och gör våra hjärtan brinnande av din kärlek, så som du gjorde med Emmausvandrarna (Luk 24:32). Du har bevisat din kärlek till syndare, genom att du dog för oss, medan vi ännu var syndare (Rom 5:8). Ge oss ditt hjärta och din kärlek för de människor som du blivit människa, levt, lidit och dött för, men som ännu inte bekänt dig som sin Herre; du som vill att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen (1 Tim 2:4). Du säger att skörden är stor, men arbetarna är få, och du befaller oss att be om arbetare till din skörd. Därför ber vi dig: sänd arbetare till din skörd! (Luk 10:2). Krossa alltmer fullständigt våra hjärtans högmod, stolthet och egenkärlek och lär oss att älska vår nästa, mer så som du älskar (1 Thess 4:9). Dina ögon sveper över hela jorden för att du vill styrka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt dig (2 Krön 16:9). Gör oss därför hängiva dig och fyll oss med kraftens Ande (2 Tim 1:7), att utföra gärningar som du, och ännu större, för du har gått till Fadern (Joh 14:12). Drabba vårt land med en djup nöd över synd och dra du själv in människor i din heliga församling (Joh 6:44). Visa oss hur vi kan förhärliga dig (Joh 21:19) så att ditt namn blir känt, åtlytt, helgat och upphöjt. Återställ din ära.


HJÄLPMEDEL

Till söndagen vill MIS erbjuda tre hjälpmedel:

 1. Vi skapar en film till uppmuntran och utmaning i Sverigemissionen. Denna skickas ut i början av året, 2025.
 2. Vi åker ut och möter några föreningar, och presenterar resurser som ELM erbjuder som hjälp för Sverigemissionen. Skriv till johannes.heule@elmbv.se ifall ni skulle önska ett besök så ska vi försöka ordna det.
 3. Vi sänder ut samtalskort för er att förslagsvis använda vid fikaborden för att starta samtal om Sverigemissionen.
Våra grannar, vänner, kollegor och släktingar behöver Jesus.
Låt oss tillsammans sätta Sverigemissionen på agendan!

Nämnden för mission i Sverige (MIS)