Vem är nästa medarbetare, eller nästnästa, som ELM sänder ut?

Kanske du?

Alla kristna har en förpliktelse att berätta för andra om Jesus Kristus. De kristna som Evangelisk Luthersk Mission (ELM) sänder ut till andra länder, för att i ord och handling förmedla det goda budskapet om Jesus Kristus, kallar vi utsända.

Vanliga frågor

Nedan svarar vi på några frågor man kan ha. Om du vill veta mer om att arbeta som utsänd inom ELM, är du alltid välkommen att ta kontakt med ELMs missionssekreterare.

Rakel Smetana

Peru och Främre Asien

Johannes Heule

Östafrika

Vilka uppgifter kan man ha som utsänd?

Det finns olika uppgifter man kan ha som utsänd, och en del har flera olika uppgifter i sin tjänst.
Exempel på uppgifter:

 • evangelisation
 • församlingsplantering
 • teologisk undervisning
 • studentarbete
 • socialt/diakonalt arbete
 • praktiska uppgifter
 • barn- och ungdomsarbete
Vart sänder ELM medarbetare?

Just nu letar vi villiga till Peru och Främre Asien.

Vem kan bli utsänd?

Gud kan kalla vem som helst. Men det finns några saker ELM särskilt lägger vikt vid för att bli utsänd av ELM. Det handlar till exempel om att man är:

 • personligt kristen och engagerad i kristet arbete
 • sund och frisk både fysisk och psykisk
 • självständig, men samtidigt bra på att samarbeta
 • villig att anpassa sig till villkoren i en främmande kultur
 • inställd på att lära sig ett främmande språk (om man inte redan kan det)
 • beredd på att informera om arbetet och att hålla kontakten med understödjare i ELM
 • Det är en fördel om man har gått bibelskola och om man känner ELM. Yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet är bra, men också sådan som kan komma senare
Vad betyder det att vara kallad?

Att vara kallad betyder att Gud utvalt dig till en konkret uppgift, i detta fall till tjänst i utlandet. Ett kall kan upplevas väldigt olika. Det kan

 • vara en inre övertygelse om att Gud kallar dig till en uppgift
 • upplevas som en nöd för ett land eller en uppgift
 • vara en längtan att tjäna Gud i utlandet
 • vara en kallelse utifrån, genom att någon frågar dig om en viss uppgift