Arbete pågår

ELMs Nämnd för utlandsmission (NUM) höll årets första sammanträde på Åhus missionsgård under ett intensivt dygn 12–13 januari. Glädjande var att möta Kerstin Nilsson, missionär, som är i Sverige under några månader och i mars påbörjar en ny fyraårsperiod i Kenya. Kerstin kunde berätta om alltifrån den tillförordnade ärkebiskopen Josef Ocholas ansträngningar att verka för enhet och sammanhållning i kyrkan till en blå bil som dricker lite för mycket olja. Ungefär den spännvidden finns i Kerstins vardag som ELMs enda missionär i Kenya.

NUM fick också tillfälle att samtala med Rebecca och Henrik Andersson som nyligen avslutat en ett-årig korttidsinsats i Chiclayo, Peru. De har gjort ett gott arbete, trots utmaningar med språk och kultur. Henrik fortsätter på deltid under vårterminen att stödja de svenska missionärsbarnens skolgång, men nu på distans via internet.

ELM söker efter fler personer som är villiga att resa ut som sällskapets missionärer och nämndens ledamöter band sig att ha detta som ett särskilt böneämne framöver. Stå gärna med i bön om att Herren ska kalla arbetare!

Vi fick också rapporter från arbetet på de olika fälten, vilka var och ett har sina utmaningar och glädjeämnen. Från de båda barnhemmen i Asella (Etiopien) och Nakuru (Kenya) fick vi höra om stärkt ledarskap och positiv utveckling. Nämnden fick också en muntlig rapport från dem som arbetar med utredningen av ett nytt arbetsfält, något som kommer på styrelsens bord under våren.

/Erik J Andersson, missionsledare

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer