Årskonferens 2020 – uppdatering

Vi ser ut att behöva leva med coronapandemin ytterligare en tid, och därför har ELMs styrelse beslutat att årskonferensen 2020 ska genomföras digitalt. Alla programpunkter inkl. årsmötet kommer att livesändas och det fysiska deltagandet begränsas till de som är medverkande.

Det innebär att vi kommer behöva arbeta på andra sätt för att dels kunna återskapa en del av den gemenskap som årskonferensen innebär, dels för att säkerställa den demokratiska aspekten av årsmötet.

Vi vill uppmuntra föreningarna att tänka igenom hur man kan lösa detta praktiskt. Det skulle t.ex. innebära att ombud och andra intresserade träffas i missionshusen för att följa sändningarna, i den mån det låter sig göras utan att man åsidosätter några rekommendationer. De som av olika skäl inte kan närvara i ett missionshus men ändå vill följa sändningarna kommer kunna göra det digitalt hemifrån.

Under sommaren kommer information och instruktioner för hur årsmötet kommer att genomföras digitalt. Då ska vi även ge information avseende om och hur man kan vara ombud till årsmötet hemifrån.

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer