Böneupprop för Peru

De senaste veckorna har Peru drabbats av kraftigt regn och storm med påföljande översvämningar och jordskred. Peruanska experter menar att ett lokalt El Niño-fenomen, som värmt upp havet och lett till skyfall. Detta brukar följas av det globala väderfenomenet El Niño. 600 000 människor är drabbade, 70 000 har fått lämna sina hem och 80 personer har mist livet. Många skolor och butiker har stängts. Vägar har stängts av vilket försvårar för leveranser av mat och andra förnödenheter. Det är problematiskt att få tag på dricksvatten och matpriserna stiger.

I Piura finns en stor flod mitt i staden som har svämmat över. Ett par människor har fått sätta livet till. Vår missionär Steffen Baagø Madsen sliter hårt med att skyffla vatten ur kyrkan. Vägen mellan Piura och Chiclayo har periodvis varit avstängd. Steffen skriver den 22 mars:

”I natt var det riktigt illa. Enligt officiella siffor kom det 81,5 mm regn under natten. Denna siffra ska ses i ljuset av att den normala nederbörden här i Piura är 18 mm på ett helt år. Med nattens regn är nederbörden uppe i 500 mm här i Piura under de sista 6-7 veckorna! Några stadsdelar Piura har flera gånger blivit helt lagt under vatten. Några hus har fallit samman eller så är alla saker förstörda.”

I Chiclayo finns det inga floder vilket gör att det inte är lika mycket översvämningar och jordskred, men väl stora vattensamlingar som förstör hus och hem. Familjerna Andersson och Smetana är i tryggt förvar nere i centrum, där vägarna är fulla av vatten och lera men där hus och vägar är bättre rustade för att hantera detta.

I kyrkan i Las Lomas har en vägg rasat in. Byn San Antonio är svårt drabbad eftersom vägar och hus till stor del består av jord och lera. Församlingen gör allt för att rädda kyrkan men de befarar att väggarna kan komma att rasa in. Våra missionärer Jan Ulrik och Henrik har hjälpt till att stärka upp taket. Det finns nu ingen el och vatten i byn.
Än så länge har ingen av våra vänner i Peru kommit till skada personligen – tack Gud! Jan Ulrik skriver den 23 mars:

”Una sola fuerza”, det uttrycket har vi hört många gånger den senaste tiden här i Peru i nyheterna och i mobilen (det betyder ungefär ”med gemensam kraft”), och det är den Peruanska regeringen som använder det för att gjuta mod att arbeta tillsammans i all det som drabbar många människor nu genom regnet och floder som svämmar över. Det är fint att se den omsorg man visar varandra. Man har från Lima sänt en stor krigsbåt full med förnödenheter till norra Peru för att hjälpa till. Igår samlades vi, en ledare/pastor från varje församling, och vi fick höra hur det var i alla församlingarna. Steffen var med en stund via en svag telefonlinje där han kunde berätta om läget i Piura. Hans Verker var med i egenskap av president i IELCH och jag från missionen. Det var fint att få samlas, som en enad kraft, i Guds kraft och genom den trosgemenskap vi har i den lutherska kyrkan i norra Peru för att dela situationen med varandra och be.”

Peruanska metrologer förutspår att regnet kan komma att fortsätta också under april månad. Våra vänner i Peru skriver: ”Tack för att ni står med oss i bön. Be med oss att regnet ska upphöra och att nödlidande ska få hjälp. Situationen är mycket illa. Många är drabbade. Människor är mycket rädda och oroliga! Men vi sätter vårt hopp och vår tillförsikt till Herren!”

Rakel Smetana

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer