Fler missionärer till Peru

Tack för att ni varit med och bett om fler medarbetare ute på de fält Herren kallat oss till. Gud är trofast och hör bön. ELMs styrelse kunde vid sitt styrelsemöte den 15 september med stor glädje och tacksamhet besluta att sända Håkan och Sinnika Ekström till Peru. Håkan och Sinnika är redan ELMs missionärer sedan 1997 och vi är glada att de nu ställer sig till förfogande för ännu en period på fältet. De kommer att resa med sina två yngsta barn, Tindra och Tea, och familjen kommer att bosätta sig i Piura för att hjälpa till med församlingsarbetet där under ett och ett halvt år. Förväntad utresa är i mitten av januari. En missionsfest med förbön planeras i början av januari. Tacka Herren för detta stora bönesvar och följ familjen i bön under förberedelserna. Familjen Ekström skriver:

”Vi är en familj på numera fyra personer som bor på en liten släktgård i Tånneryds Lösen en mil nordväst om Markaryd. I våras fick vi frågan om vi kunde tänka oss att återvända till Peru för att hjälpa till i församlingsarbetet i Piura. Den spontana tanken var att det inte skulle fungera eftersom våra barn måste gå färdigt sina skolor. Tindra gick första året på naturvetenskapliga programmet och Thea gick femte klass. Vi hade dessutom båda börjat nya jobb under 2017, Håkan som enhetschef inom hemtjänsten och Sinnika som förskollärare inom den kommunala förskolan. Men i brevet fanns uppmaningen att verkligen pröva och be över detta, så det gjorde vi. Och då kom vi rätt snart fram till att vi behövde samtala med alla våra fem barn för att höra deras tankar. Det visade sig att de tre äldsta som har flyttat hemifrån godkände planerna även om det innebär att familjen ska splittras fram till maj 2020. När Tindra och Thea fick frågan visade det sig att båda var för sig gått och drömt om att familjen skulle återvända till Peru. Och på den vägen är det. Gud har verkligen visat hur han lägger saker och ting tillrätta på ett väldigt konkret sätt så att vi inte kan låta bli att känna frimodighet inför kommande uppgifter och utmaningar i församlingsarbetet i Piura. Eftersom vi tidigare har arbetat för ELM i Chiclayo, Peru under 5,5 år (97-99 samt 03-05), kommer vi inte läsa någon spanska utan flyttar direkt till Piura. Där kommer Tindra och Thea fortsätta sin skolgång på distans. Tanken för Sinnikas del är till en början att stötta Thea i hennes studier och sedan arbeta med barnverksamhet i kyrkan medan Håkan förväntas arbeta med församlingsarbete samt vara missionens representant på olika sätt. Känslorna inom oss just nu är mest glädje blandat med funderingar om hur det kommer att bli samt hur vi löser praktiska saker här hemma innan vi åker i mitten av januari 2019. Be gärna för oss! Psaltarpsalm 23 har följt oss genom hela vårt gemensamma liv. Den handlar om att Herren vill vara vår herde – då blir det alltid rätt.”

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer