Förändringar på kansliet

ELM är en missionsorganisation och det hör till vårt kärnuppdrag att sända människor i tjänst för evangelium. Det har vi gjort i snart 110 år genom missionärer i utlandet och predikanter i hemlandet – för att nu inte tala om alla frivilliga män och kvinnor som har offrat tid och kraft för att evangelium ska nå barn, vänner, grannar och bygder.

Under ett flertal år har ELM genom sparade och testamenterade medel kunnat upprätthålla en verksamhet som har varit en del större än vad som svarar mot de – främst genom gåvor – årliga löpande intäkterna.  Åtminstone temporärt innebär det att vi nu tydligare behöver anpassa omfattningen av vårt arbete mot årliga intäkter.

Vid sitt senaste sammanträde diskuterade styrelsen en analys över ekonomin och verksamheten och konstaterade att se över vilka kostnader som behöver hållas tillbaka. Styrelsen beslutade:

      • att vänta med att rekrytera ytterligare en enhet till Peru, även om det har varit målet i flera år,
      • att dra ner på anslaget till nysatsningar i Sverige samt,
      • att avveckla den tjänst som informatör som inrättades år 2016.

Det sista medför att Stefan Nyholm avslutar sitt uppdrag som informatör den 23 juni i år, men fortsätter som biträdande redaktör för Till Liv. Det är smärtsamt att behöva göra besparingar med åtföljande verksamhetsneddragningar, men det bedöms nödvändigt utifrån rådande ekonomiska situation.

Be för styrelse, för anställda och för våra utsända. Be om Guds vishet och vägledning och be om fler som vill bära vårt viktiga arbete i förbön och givande.

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer