Fondgåva

Tack för din gåva!

Du kan ge en gåva till ELM genom att föra över fondandelar till ELM. ELM behöver nämligen inte betala skatt på försäljning av andelar då man fått dem i gåva och du kan alltså ge en större summa än om du först själva säljer andelarna, skattar för dem för att sedan ge gåvan till ELM (under förutsättning att man haft en värdeuppgång och inte placerat dem i ISK).

Hör av dig till ELMs expedition på 08-559 22 880 eller expeditionen@elmbv.se om du vill ge på detta sätt.