Testamente

Tack för din gåva!

Om du vill testamentera din efterlämnade egendom till ELM kan testamente utformas enligt nedan förslag.

ELMs expedition anvisar gärna person som kan stå till tjänst med råd och hjälp vid upprättande av testamenten eller så kallad inbördes testamenten. Det är viktigt att alla slag av testamenten är tydligt och juridiskt riktigt utformade. Originaltestamenten kan på säkert sätt förvaras hos ELM för de som så önskar.

Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att höra av dig till ELMs expedition på 08-559 22 880 eller expeditionen@elmbv.se.