Kompassen – januari 2023

Den 5-7 januari hölls det predikantdagar för nyligen kallade predikanter i Roseniuskyrkan, Stockholm. På agendan stod framförallt undervisning om predikan från narrativa texter (berättelser), men även att utforska vad en predikant är och gör.

 

Vad är en predikant?

Vad har egentligen predikanter med mission att göra? Missionen har alltid varit central för ELM. ELM vill verka för att människor kommer till en personlig och levande tro på Jesus Kristus som stadgarna säger. I Sverige har ELM alltid kallat predikanter som en del i arbetet mot detta mål. Genom vårt lutherska och rosenianska arv betonar vi det allmänna prästadömet, och vikten av den personliga levande tron, med varje troendes kall att vittna om Jesus. Alla som följer Jesus har en uppgift att utföra i missionsbefallningen. Samtidigt tror vi att Gud kallar vissa och visa män till att bära ett särskilt ansvar i själva predikandet av Guds Ord. Alla troende är präster i den gammaltestamentliga förståelsen (grekiskans hiereús) men det betyder inte att alla troende har samma kall till alla uppgifter i Guds församling, så som att vara tjänare (diakoner, diákonos) eller det vi i luthersk tradition kallar Ordets tjänare, predikoämbetet, i Svenskyrklig kontext, präst (presbúteros/epískopos). För att människor i Sverige ska komma till tro måste Guds Ord spridas. Predikanterna inom ELM har sedan organisationens start haft en viktig roll i detta missionsuppdrag, genom att predika Kristus runtom i Sveriges alla hörn, för att människor ska komma till tro på den ende som kan ge oss liv och rädda oss.

 

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer