Konstituerande sammanträde

Styrelsen för Evangelisk Luthersk Mission sammanträdde 4 juni 2018 på Missionsgården Strandhem.

Nyvalda i styrelsen är Rebecka Göransson, Kristianstad, och Jan-Ulrik Smetana, Vännäs. Rebecka var med vid sitt första sammanträde, medan Jan-Ulrik kan delta först nästa gång.

Till de inledande punkterna hörde att konstituera styrelsen efter årsmötet. Till ordförande för styrelsen valdes Henrik Nilsson, vice ordförande Eskil Engström, sekreterare Markus Preston, vice sekreterare Jens Lunnergård och kassör Peter Henrysson.

I övrigt hade styrelsen att utse ledamöter till diverse nämnder och grupper, att samtala något om den nyss genomförda årskonferensen med mera.

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer