NUM – en glädjande start på året

Från helt olika vardag, i olika åldrar och från olika delar av ELM, fick vi som är valda att ha hand om ELMs utlandsarbete förmånen att träffas igen. Vilken härlig start på året, att få sitta och samtala om det uppdrag som Herrarnas Herre har kallat oss till – att bära bud om förlåtelse, frihet och Jesu seger till andra folk.

ELMs nämnd för utlandsmission (NUM) hade 11-12 januari sitt första sammanträdde för året, denna gång på Strandhem, och som vanligt hade våra missionssekreterare Jonny och Rakel förberett en full dagordning.

Vi är vana vid att höra rapporter från våra missionärer och emellanåt ha besök av missionärer som är på Sverigebesök eller har avslutat en period, men ännu mer spännande är det att få vara med och sända ut nya eller nygamla missionärer. Den här gången fick vi glädjande nog samtala med Sinnika och Håkan Ekström, och sedan avsluta lördagen med att fira missionsfest tillsammans med 150 andra missionsvänner, där vi i Herrens namn fick välsigna dem, och två av deras flickor, för att än en gång resa till Peru som våra utsända.

Men också för vårt nya fält, Främre Asien, fick vi vara med om glada överraskningar. Under sammanträdet fick vi synliga bevis på hur Herren arbetar med människor och gör dem beredda att lämna hem och trygghet i Sverige för att resa till vårt nya fält. Vi fick också rapport från de tre som varit på besök på vårt nya fält i november – många frågetecken återstår men i Herren vågar vi gå vidare och tro att han dag för dag ska lägga tillrätta för sitt verk när vi går bedjande fram.

För att så många som möjligt ska kunna var med och bära också vårt nya arbete i bön och givande, är det mycket som sker. Flera olika samlingar är inplanerade i vår, där vårt nya fält lyfts fram, och vi även får besök av personer med erfarenhet av arbete i Främre Asien. Att intresset är stort visar sig bland annat i att ungdomsresan till Främre Asien vid påsk, i samarbete med ELU, redan är fulltecknad – härligt!

Glädjande var också att höra hur vår utsända Kerstin Nilsson har fullt upp med freds- och försoningsarbetet inom vår samarbetskyrka i Kenya. Gud har på förunderliga sätt arbetat för att den motsättning som funnits inom kyrkan ska kunna helas, och nu finns stora möjligheter för försoningsarbetet. Vi får fortsätta bära Kerstin och hennes medarbetare i bön samtidigt som vi ber för att hela kyrkan ska helas och försonas.

I Etiopien ser vi både områden med växt och härligt gräsrotsengagemang, där behovet av undervisning är stort, men tyvärr också ställen med stagnation och en central ledning som har försvagats. Vi är mycket tacksamma för att David Appell, från Sackeuskyrkan i Umeå, så gärna reser till Etiopien med jämna mellanrum, för att under ett antal veckor undervisa och uppbygga våra trossyskon där. Via Skype fick vi prata med David och höra hans erfarenhet av undervisningen och kyrkan i Etiopien. Vi är tacksamma till både David, familjen och Sackeuskyrkan att de så villigt tjänar missionens Herre.

På vårt västligaste arbetsfält, Peru, händer det mycket. Familjen Unosson flyttar i dagarna till sitt nya hus i Chiclayo och veckan efter vårt sammanträde reser vår nya missionsledare Daniel, med sin fru Maria, på besök till Peru, tillsammans med missionssekreterare Rakel och våra nyutsända, familjen Ekström som ska in i arbetet i Piura. Den lilla församlingen där och studentkaféet utvecklas bra genom det arbete Steffen och hans fru Kate gör, och de tre volontärerna som är där detta läsår är en stor tillgång.

Flera andra beslut och böneämnen behandlades också, efter att de som besökt Peru under november avlagt rapporter. Kort sagt ser vi hur kyrkans medlemmar i Chiclayo mognar mer och mer, men samtidigt minskar antalet. En stad som Chiclayo, som är i förändring, behöver nya sätt och vägar för att som kyrka kunna nå och behålla människor i den kristna gemenskapen. Be, inte bara för våra utsända missionärer, utan också för våra kristna trossyskon som behöver vishet, ödmjukhet och frimodighet i både liv och tjänst. För den som vill möta dessa trossyskon planerar ELM en resa till Peru i mitten av hösten.

Vi får under dess sammanträden möjlighet att se på det som har hänt, med glädje och för att lära oss av historien, men framför allt får vi se framåt. Vi har haft en strategi för åren 2017-2019. Den ska utvärderas och sedan ska en ny strategi för följande tre år, 2020-2022, utarbetas. Dessa strategier ligger till grund för de verksamhetsplaner ELM gör varje år, och som beslutas om på årsmötet. Det kan kännas långt fram, att i början av ett år redan tänka på nästa, men under bön är det så vi måste jobba för att kunna fortsätta kalla, utrusta och sända missionärer och volontärer till de länder dit Gud uppdragit åt oss i ELM att bära det glada budskapet.

Vi har fått stora löften, vi är utvalda, vi är kungabarn och vi har förmånen att få utföra det Gud kallat oss till.

På NUMs uppdrag,

Henrik Birgersson

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer