NUMs sammanträde 1–2 mars på Strandhem

Det var ett lite annorlunda sammanträde för Nämnden för Utlandsmission (NUM), då vi ägnade hela fredagskvällen åt att träffa våra inbjudna gäster från Finland.

Efter en kort inledning av Stefan Ekström fick vi lyssna till Göran Stenlund (f d verksamhetsledare i Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, SLEF), som gav oss en god bakgrund till bildandet av SLEF och hur arbetet startade i Främre Asien. Därefter tog Brita Jern vid och informerade om verksamheten i området. Det var en givande kväll, där vi också gavs tillfälle att fråga och samtala. Göran avslutade med andakt.

Lördagen, en lite råkall, mulen vårdag blev komprimerad med sin digra föredragningslista. Gott att få börja med morgonbön och lägga dagen och alla ärenden fram inför Gud i bön. Den mesta tiden ägnades åt strategi- och verksamhetsplanen för 2020–2023, som ju omfattar vårt arbete på ”gamla fältet” Östafrika (Eritrea, Etiopien och Kenya), ”nya fältet” Peru och ”onådda fältet” Främre Asien.
Med teknikens hjälp var vi uppkopplade mot både Stockholm, Norrland och Peru.

Många och svåra frågor dryftades. Glädjeämnen och bekymmersamma situationer lyftes om vartannat. Gång på gång fick vi lyfta fram dem i förbön. Vi kunde alla med hjärtat instämma i bibelkören ”Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min Ande ,säger Herren” (Sak. 4:6)
Gunnel Gustavsson avslutade med en andakt.

Kerstin Johansson

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer