Nytt datum för årskonferensen!

Med anledning av smittspridningen i landet och Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation har ELMs ledning, i samråd med den lokala planeringsgruppen, beslutat att skjuta upp årskonferensen och årsmötet från den 4-7 juni till den 11-13 september.

Det innebär att vi kommer göra ett avsteg från våra stadgar som säger att årsmöte ska hållas innan juni månads utgång, men samma stadgar ger utrymme för att skjuta upp årsmötet med hänvisning till ”force majeure”. Styrelsen tolkar den nuvarande situationen som att force majeure föreligger och därför kommer sittande styrelse att arbeta till dess att årsmötet har hållits.

Vi planerar för att genomföra årskonferensen enligt det program som gick ut i Till Livs annonsbilaga i april, med den förändringen att vi börjar på fredag kväll. I övrigt räknar vi med att hålla programmet intakt med förbehåll för att alla talare eventuellt inte kan medverka som planerat. Det får vi återkomma till.

Den sena förändringen av datum kan medföra krockar med föreningar och församlingars planer för hösten. Vi beklagar att det här kan ställa till det för er, men ber om ert överseende och god samarbetsvilja.

Vi hoppas att det ska räcka med att skjuta upp konferensen till september och att situationen då ska ha blivit så stabil att vi kan genomföra konferens och årsmöte. Vi kommer följa utvecklingen noga de kommande månaderna och har beredskap för ytterligare förändringar om det skulle behövas. Det som ligger närmast till hands är att i så fall försöka genomföra årsmötet digitalt och sedan kalla till en konferens i vinter där vi får diskutera gemensamma viktiga frågor, men det får vi återkomma till.

En välsignad påsk tillönskas!

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer