Rapport från NUM 4-5 maj

I skön försommartid samlades Nämnden för utlandsmission (NUM) 4-5 maj på Åhus. Det är alltid lika roligt att få dela utmaningar och glädjeämnen i den gruppen!

Till att börja med noterade vi med glädje att insamlingen till teologiska seminariet i Asella gått så bra. Det är roligt att se att ELMare ger, när insamlingarna går till specifika ändamål. Vid årsmöte och sommarmöte kommer vi att satsa på att samla månadsgivare.

Barnhemmen

Arbetet med barnhemmen – ACYM i Etiopien och Bethesda i Kenya – kommer att få en referensgrupp i Sverige med mål att utveckla verksamheten. Vi arbetade under mötet med att förbereda samarbetsavtal med barnhemmen.

Peru

Från Perufronten är det glädjande att höra att kyrkan går framåt i arbetet med att organisera utbildning av ledare i kyrkan. Det vill vi gärna stödja. I kyrkan arbetar de också med frågan om pastorslöner, ett arbete som tagit fart.

Under sommaren kommer först familjen Smetana att komma tillbaka till Sverige, och sedan kommer missionär Steffen Baagø Madsen med familj att besöka Danmark och Sverige under några veckor. Vi ser fram emot att få mer djupgående rapporter från dessa om hur församlingarna i Peru mår. Kanske har de lärdomar att ge oss om missionsarbete, vilka även kan användas i Sverige?

Arbetet med att hitta nya missionärer till Peru fortsätter. ELM söker även volontärer till arbete med café och mission i Piura.

Etiopien

I framtiden vill NUM arbeta mer med tidsbegränsade projekt och mindre underhåll till centrala kyrkoorganisationer. Det betyder minskat bidrag till den centrala organisationen i kyrkan i Etiopien – en utmaning. Roligare är det att höra rapporter om hur den evangelisk-lutherska kyrkans historia skrivs – ett projekt som involverar både skandinaver och etiopier. Vi fick en rapport från ett seminarium på Strandhem om detta.

Kenya

Från Kenya kom goda rapporter – försoningsarbetet går framåt och det verkar som om sår kan läkas. Fantastiskt! Vi gläds också över att missionär Kerstin Nilsson får stå med i detta arbete.

Övrigt

NUM ser fram närmast mot årskonferensen och de afrikanska gäster som då besöker Sverige.

Avslutningsvis bad vi för missionsledare Erik J Andersson, som kommer att avsluta sin anställning vid årsskiftet. Hans och ELMs framtida missionsledare är ett böneämne vi gärna lägger på era hjärtan!

Framåt i Jesu namn!

NUM genom Mattias Lindström

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer