Rapport från NUM

Efter varma soliga veckor kändes det uppfriskande regnet skönt. Vid Åhus Missionsgård möttes vi av den härliga talldoften, som också förstärkts av regnet. Efter god kvällsmat bänkades vi åter till ett NUM-sammanträde, ja halva skaran fysiskt, medan övriga så småningom fick kontakt via Zoom. Ordförande Mattias Lindström inledde och därefter genomgicks protokoll och ekonomiska rapporter.

En av punkterna för kvällen var avtackning av missionär Kerstin Nilsson. Kerstin fick en stund berätta hur situationen för henne är i nuläget, tankar kring arbetet och framtiden. Efter en lång och trogen tjänst i Kenya, var det en både högtidlig och rörande stund, då Mattias L, Daniel R och Henrik N framförde tack och minnesorden:

”Därefter såg jag, och se en stor skara, som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och Lammet”. Uppb. 7: 9-10

”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen.” 1 Petr. 1:3-4

Efter att ha ”avhandlat” Östafrika med önskan och bön om fortsatt försoningsarbete, förflyttade vi oss på lördagen till Peru. Corona-situationen med läget för hemmavarande missionärer och kyrkan därute , upptog tiden på lördag förmiddag. Positiva rapport från volontären Anna Nord och familjen Ekström gladde oss alla. Be gärna för familjen Unossons  fortsatta arbete och barnomsorg och familjen Olsens fortsatta förberedelser.

Insamlingen ” Stöd i Nöd”, kommer fördelas och förmedlas till de olika missionsländerna genom missionssekreterarna. Nöden är stor och vi får inspirera varandra till att ge av det vi fått!

Så förflyttade vi oss från Sydamerika till Främre Asien. Efter en god viltgryta till lunch, fick vi ett fysiskt besök av paret Ekström. De redogjorde för sin nuvarande situation och verkade vara vid gott mod. Språkinlärningen fungerar väl, liksom digitalt deltagande i gudstjänster med kyrkan. Fortsätt även att be för dem.

Under sammanträdet fick vi gång på gång lyfta ”frågorna” inför vår himmelske Far i bön och det är tryggt att veta att Han håller allt i sin mäktiga Hand.           

Antecknat av Kerstin Johansson

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer