Rapport från NUM

Öppna dörrar för evangeliet trots coronas begränsningar

För första gången hölls ordinarie NUM-möte helt digitalt på grund av
coronapandemin. Men NUM är vana vid att sitta vid skärmen, så vi kom igenom hela agendan, vi fick prata om de viktiga ämnena, be för våra delegater och fatta nödvändiga beslut.

Samtidigt kan vi glädja oss över att medan det har stängts i Sverige och
Danmark så öppnar det sig gradvis i flera av missionsländerna. Tillförordnade missionssekreterare Kerstin Nilsson deltog från Kenya och kunde berätta att det endast fanns några få begränsningar där och vi hörde också att julen hade firats i den lutherska kyrkan i Etiopien enligt alla konstens regler. Endast Eritrea verkar fortfarande vara föremål för stränga begränsningar. Från FA fick vi glädjande rapporter om att fler söker till kyrkan, både fysiskt och inte minst via kyrkans digitala möten.

Vid ett NUM-möte läggs det mycket tid på att prata om pengar. Det var gott att höra att gåvointäkterna fortfarande ökar. På en praktisk nivå var det också fantastiskt att få veta att en bra praktisk lösning har hittats för att överföra pengar till missionsländerna, vilket är både billigt och pålitligt. Det har varit ett bekymmer tidigare.

NUM: s viktigaste – och enligt föredragande Mattias Lindström också det
trevligaste jobbet – är att ta hand om våra delegater. Det är en stor och ibland svår uppgift nu, där resemöjligheterna är så begränsade och där
arbetsförhållandena i missionsländerna också kan vara ganska utmanande. På senare tid har NUM regelbundet haft direkta samtal med några av
programföretagen och den här gången blev det ett digitalt möte med Stefan och Birgitte Olsen – men bara från Örkelljunga. De är mitt i coronas begränsningar för missionärer och måste vänta på att det blir praktiskt möjligt för dem att resa till uppdraget i Peru. Både deras och familjen Unosson fortsätter att kräva vår förbön!

En annan konsekvens av resebegränsningarna är att de planerade MOVE-
resorna och besöken från missionsländerna inte kan genomföras. En dörr hålls dock öppen för ett besök från Etiopien i samband med 100-årsdagen av uppdraget i Etiopien.

Som sagt deltog Kerstin Nilsson, före detta missionär i Kenya, på NUM-mötet. Hon ansluter sig till fungerande missionssekreterare för Jonny Bjuremo, som tar ett år ledigt från tjänsten. Kerstin välkomnades och Jonny tackades för det engagemang han hittills har lagt i NUM och ELM s yttre uppdrag.

Jag säger också tack för att du än en gång är en del av en mycket speciell
gemenskap för att nå ännu fler med evangeliet.

Av Peder Østergård Jensen, ELM-Danmark

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer