Rapport från NUM

 

NUMs första sammanträde efter årsmötet hölls på Strandhem 27 och 28 augusti

Som vanligt blev vi väl mottagna på Strandhem. Thomas Nilsson och köket hade fullt upp att serva de här två dagarna. Samtidigt med oss fylldes lokalerna av många gästande konfirmander och kördeltagare med sina ledare.

Nämndsledamöter som fanns på plats var Christian Sturesson, Henrik Birgersson, Gunnel Gustavsson, Benedicte Artman och Gunnar Åström. Lennart Olofsson och Helene Kofoed-Jespersen deltog digitalt. Frånvarande var Mattias Hjort. Adjungerade tjänstemän på plats var Rakel Smetana, Johannes Heule (för första gången, välkommen till NUM!) och digitalt Daniel Ringdahl.

Inför NUM-sammanträdet fanns hos oss – och finns fortfarande – en farhåga om hur vi ska kunna fortsätta arbetet i NUM med tanke på brist på funktionärer. NUM har förlorat erfarna ledamöter, nu senast vid majsammanträdet Milka Kofoed-Jespersen, Mirjam Svensson och Yohannes Apel.

I NUM delar vi nöd och glädjeämnen med varandra och med våra utsända, den här gången digitalt med Hjalmar Unosson. Men framför allt vet vi vem som har resurserna! Därför vänder vi oss gärna till vår himmelske Far med rop om hjälp och tack för oväntade goda lösningar på utlandsfälten.

Nöd?
Hittills har inga nya NUM-ledamöter kunnat värvas. Vid NUM-konstitueringen var ingen villig att ta på sig uppdraget som ordförande. Ordförandeposten är därför vakant. Till vice ordförande valdes Gunnar Åström med den huvudsakliga uppgiften att leda nämndens sammanträden. Christian Sturesson valdes till sekreterare, men vice sekreterare lämnades vakant. Lennart Olofsson fortsätter som ekonomiansvarig.

Vi nås också av nöd ute på fälten, lokalt i Chiclayo och i Främre Asien, till skada för Guds rike.

Glädjeämnen?

Peru
– Tillskottet i Lisa och Hjalmars hem, dottern Maria född i juli.
– Hjalmar berättar att den kurs han och Lisa nyligen avslutat blev mycket lyckad.
– Ett danskt missionärspar i Arequipa, Frederik och Lise Berggren Smidt, är ett stort stöd för dem både i tjänsten och personligt.
– Pastor Gonzalo från Equador har kommit på plats i Piura och det skapar stabilitet. Han är en naturlig evangelist och knyter många kontakter. Han upplever själv att har bara tar över det arbete andra påbörjat. Gonzalo är anställd av IELCH, inte av oss, en positiv utveckling!
– Korttidsinsatsen i höst, 21/9 – 28/1, av Olof och Benedikte Nilsson. Vi fick träffa dem på Strandhem. De kommer att introducera freds- och försoningskonceptet Amani i Peru. Olof är praktiskt lagd och ser fram emot att få vara till hjälp inte minst i Piura med lokalen som behöver ställas i ordning. Både vi i NUM, och Benedikte och Olof, ser tydligt Guds plan i deras villighet att stå till förfogande.

Främre Asien
– SAM fortsätter sitt goda arbete med att knyta kontakter med olika organisationer som utgör en värdefull utgångspunkt för vår framtida strategi och planering. En kortfattad och överblickbar sammanfattning av vad som hittills framkommit efterfrågades.
. Glädjande stort intresse för verksamheten i FA, två gruppresor i höst är bokade. En i ELMs regi med reseledare Erik och Maggan Andersson.

Östafrika
– Det har varit examenshögtid i Asella för de treåriga studenterna vid det teologiska seminariet i Asella.
– Förberedelserna är i full gång för 100-årsjubileet i Addis Abeba den 7-9 oktober.

Gunnar Åström, justerare

 

 

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer