Rapport från NUM mars 2022

Rapport från NUM mars 2022

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar (Kol 3:23-24). Så lyder den uppmuntrande hälsningen vi fick från Lutherska kyrkan i Chiclayo, IELCH.

Ekonomin är fortsatt en stor utmaning för oss, men vi gläder oss över det ökande gåvogivandet. Fortsätt att be och ge så att vi kan genomföra de satsningar som vi ser behövs och som vi brinner för.

Under fredag kväll hade vi förmånen att ha Jonny Bjuremo på besök i NUM. Han berättade bland annat om sitt besök hos SAMs i Främre Asien och hur inspirerande och viktig denna satsning är. Våra utsända jobbar vidare på att utöka och stärka sitt nätverk för att ge oss ett så gott underlag som möjligt för den framtida strategin för arbetet i Främre Asien. Vi uppmanas till förbön och att lära oss språket. Att vara medvandrare. Vi behöver be-arbeta saken i bön.

Naturligtvis fick vi också en hel del information från våra samarbetskyrkor i Östafrika.
Från musikskolan i Eritrea har Jonny fått bilder på det framskridande renoveringsarbetet. Be för att nysatsningen på skolan går bra och får bli till välsignelse. I Etiopien härjar krig, torka och den värsta hungersnöden sedan 80-talet. Be för kyrkan. Be också för våra volontärer Filippa och Carl som är i Betesta, Kenya. De hjälper till på skolan, med läxläsning, i köket och på de enkla gudstjänsterna. De ger god information via sin blogg. Vi får tacka missionens Herre för att de problem de haft med sina visum nu i huvudsak har löst sig.

Vi fick också säga ett stort TACK för alla de år Jonny jobbat som missionssekreterare med Östafrika som huvudområde.

Rakel, som deltog på länk från Peru, berättade om arbetet där. De fyra volontärerna i Peru, Klara och Miriam från Sverige, samt Sara och Vibeke från Danmark, har nu alltmer klivit fram, in i konkreta arbetsuppgifter. De har arbetat/arbetar bland annat med den kristna sommarbibelskolan för barn, och studentarbetet där de håller i samlingarna med andakt, engelskundervisning m.m. De hjälper också till med Unossons barn. Be för volontärerna. Det är uppmuntrande att höra hur vår samarbetskyrka IELCH i Chiclayo, Peru, når ut till många fler än de egna medlemmarna och även engagerar sig i församlingen i Piura genom att pastorerna i Chiclayo avlöser varandra och åker dit varannan vecka. Det har också öppnats upp en möjlighet att Piura kan få en egen pastor från Ecuador. Pastorerna i IELCH har varit mycket aktiva i det förberedande arbetet för detta. Vi behöver även hitta en ny lokal till församlingen i Piura då nuvarande lokal, som hyrs, ska säljas. Det planeras för en korttidsinsats till hösten. Be för detta, Unossons och vår samarbetskyrka i Peru.

Via Move ordnas en påskresa till Främre Asien med 18 resenärer. Be även för detta.

På NUMs uppdrag, Lennart Olofsson


Be för

 • fortsatt gott gåvogivande.
 • våra utsända i Främre Asien, för vägar framåt.
 • att nysatsningen på musikskolan i Eritrea går bra och får bli till välsignelse.
 • kyrkan i Etiopien, som står i ett land med krig, stor torka och hungersnöd.
 • våra volontärer Carl och Filippa i Kenya.
 • våra volontärer Miriam, Klara, Sara och Vibeke i Peru.
 • kyrkan i Peru och deras arbete kring att hitta en pastor till Piura.
 • en lokal för kyrkan i Piura.
 • familjen Unosson i Peru.
 • Moves påskresa till Främre Asien.

Tacka för

 • det ökande gåvogivandet.
 • att visumproblemet för paret Svedbergs i huvudsak löst sig.
 • att kyrkan i Peru når ut till många.

 Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer