Rapport från NUM – tillsammans i ett soligt Åhus

I strålande sol och fysiskt tillsammans, för första gången på länge, fick vi samlas på Åhus Missionsgård för höstens första samling. Ny ordförande, positiva rapporter från fälten och viktiga samtal – i det stora uppdrag vi fått av vår Herre, att nå världen med evangelium.

ELMs nämnd för utlandsmission (NUM) hade 20-21 augusti sitt första sammanträdde efter årsmötet och vi började med att hälsa Mattias Hjort välkommen som ny ledamot. Tidigare ordförande Mattias Lindström, samt Kerstin Johansson, är inte längre kvar i NUM – vi är mycket tacksamma för vad de bidragit med under de år de suttit med – så därför inledde vi med att välja ny ordförande. Det blev Milka Koefoed-Jespersen (en av NUM:s representanter från ELM-Danmark) tillsammans med vice ordförande Yohannes Apel.

Fredagskvällen fylldes sedan av Peru, där vi hade Lisa och Hjalmar med oss på länk. Det var ett mycket roligt och soligt samtal. Våra Perumissionärer sprudlade av glädje och tacksamhet över att få vara på den plats Gud sänt dem till, och hur väl saker lagt sig tillrätta – för barn och familj (trots att skolor fortfarande hålls stängda pga corona) men inte minst i kontakten och samarbetet med våra trossyskon och medarbetare i kyrkan i Chiclayo. Om några veckor sänder vi också ut 4 volontärer för läsåret (två svenska och två danska). De reser tillsammans med Janne Smetana som ska stötta upp i missionsarbetet under några månader. Kom ihåg att bära både våra missionärer, volontärerna, Janne och vår samarbetskyrka i era böner. Arbetet i Piura, där det ännu inte finns någon stabil församling, är också ett stort böneämne – vi jobbar bl.a. för att hitta någon från andra latinska Lutherska kyrkor som skulle kunna sändas som missionär och pastor dit.

Via tydliga kolumner, grafer och staplar fick vi rapport om kostnaderna för ELM:s utlandsuppdrag, och även hur det ekonomiskt ligger till med hela ELM:s verksamhet. Glädjande att ekonomin är ganska stabil, främst p.g.a minskade kostnader efter nedskärningar, men även gåvogivandet visar en positiv trend även om kollekter och anslag tyvärr ligger lägre än föregående år. Förhoppningen är att det ska bli bättre när människor nu kan samlas fysiskt igen. Vi behöver den kristna gemenskapen och Guds ord för att också sporras till kärlek och goda gärningar – där givande till Guds rikes arbete är en självklar del.

Från våra gamla fält i Afrika fick vi det positiva beskedet att en konflikt som pågått inom Etiopiska kyrkan nu var över. Vi firar också missionen i Etiopien 100 år senare i höst – både i Sverige och i Etiopien. Tyvärr blir det nog, bl.a. p.g.a. Corona, varken besök till eller från Sverige under hösten. Coronapandemin har slagit hårt mot Kenya och bl.a. drabbat en hel del ungdomar. Freds- och försoningsarbetet fortgår på flera sätt, och även en delegation från Etiopien har varit på kurs i Kenya med förhoppning om att koncepter ska kunna användas även i Etiopien.

Under Corona har flera ungdomsresor med MOVE till våra missionsländer tyvärr fått ställt in, men nu planeras det för att på nytt komma igång med dessa inför nästa år – också det glädjande!

Våra utsända till Främre Asien har under sommaren i Sverige besökt många platser, så att missionsvänner i både Sverige och Danmark fått möjlighet att möta dem – mycket glädjande! Sedan början av augusti är de tillbaka och även där har fysiska gudstjänster och samlingar kommit igång igen efter nedstängningen.

Under NUM:s sammanträden har vi möjlighet att se på det som har hänt, glädja oss och lära oss av historien, men framför allt får vi se framåt. Vi ska nu arbeta med att se över ELM:s vision på längre sikt och utifrån den utlandsarbetets strategi på kortare sikt. Det ska utvärderas och formuleras, så att strategin kan ligga till grund för de verksamhetsplaner ELM gör varje år, och som beslutas av årsmötet. Vi är beroende av bön och ledning för att kunna fortsätta kalla, utrusta och sända missionärer och volontärer till de länder dit Gud uppdragit åt oss i ELM att bära det glada budskapet.

Vi har fått stora löften, vi är utvalda, vi får leva under en öppen himmel och vi har förmånen att få utföra det Gud kallat oss till.

På NUMs uppdrag,
Henrik Birgersson

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer