Rapport från styrelsen

Rapport från ELM:s styrelse

Den 3 juni samlades ELM:s styrelse på missionsgården Fridhem i Vännäs dagen före ELM:s årskonferens.
Fridhem gör verkligen skäl för sitt namn, och i kombination med det vackra sommarvädret kom ofta Petrus ord på förklaringsberget för mig under helgen: “Här är oss gott att vara…” Hela helgen blev så välsignad och styrelsen uttryckte efteråt stor tacksamhet och glädje över årskonferensen som kunde genomföras fysiskt på Fridhem och i Sackeuskyrkan i Umeå med många närvarande. Herrens Ande var i rörelse och det var härligt med all sång och musik, den goda gemenskapen kring Guds ord och alla möten med människor från norr till söder. TACK till Herren och till församlingarna i Vännäs och Umeå för varmt välkomnande och fint arrangemang hela helgen!

Nästa Årskonferens planeras första helgen i juni 2023 på Falketorp missionsgård, på Vikbolandet utanför Norrköping

Vid genomgång av aktuella rapporter noterades fortsatt högt gåvogivande – TACK till alla missionsvänner för ert trofasta stöd!


Med på årskonferensen var även gästerna från Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka EELC, Qes Mekonnen Geremew, rektor för Lutherska teologiska seminariet i Asella och ordförande/president för kyrkan Qes Mussie Alazar. Styrelsen fick ett fint samtal med dem där vi fick dela Guds Ord med varandra, samt samtala om våra olika utmaningar, glädjeämne och bekymmer. Qes Mussie Alazar uttryckte kyrkans tacksamhet för att missionärer från ELM kom till Etiopien för 100 år sedan. I sammanhanget framförde han kyrkans inbjudan till 100-årsjubileum i Etiopien den 7–9 oktober. Vidare berättade han att EELC har 130 församlingar och 20 outreach i 8 synoder. Evangelisation går vidare i södra Etiopien, samt konferenser och seminarier. Det bedrivs pastorsseminarier i bl a Asella. Bibelskola planeras i Addis-Abeba. EELC vill fortsätta att predika och sprida evangeliet. Stora landområden disponeras i Harrar, Asella och Wollaita som behöver användas. Det finns möjligheter till inkomst genom odling, uthyrning mm. I Etiopien finns etniska konflikter, krig och hög inflation. Qes Mussie Alazar betonar vikten av förbön för kyrkan och landet.
På seminariet i Asella är Qes Mekonnen Geremew rektor och han berättade att 7 studenter examineras i år och 10 nya studenter väntas i höst för 3 års studier. Skolan har en viktig strategi i att utrusta unga att urskilja falska läror som attraherar och influerar. Islam är en stor religion och många bekänner sig till dess lära. Men en stor iver hos unga finns att nå ut med Guds fria evangelium. Gästerna delade skriftord från Hebr 6:10 och Fil 1:3–11.

Daniel Ringdahl delade ELM:s utmaningar och glädjeämnen, som medlemstappet och sekulariseringen; att Sverige är ett missionsland och den ekonomiska situationen som tvingat till nedskärningar och minskat bidrag till EELC, där Henrik Nilsson tackade för förståelse. Vidare om nyrekryteringar; nysatsningar som Malmö och Främre Asien som är ett nytt arbetsområde.
Samtalet avslutades med gemensam bön och Henrik Nilsson tackade våra gäster och trossyskon från Etiopien för samtalet. Det är gott att få dela gemensamma utmaningar och glädjeämnen.

Peter Henrysson rapporterade från BV-förlags bolagsstämma, där han framfört att ELM som huvudägare avser att göra en genomlysning av förlaget. BV-förlags styrelse består av: Daniel Ringdahl, Gunnar Davidsson, Jens Lunnergård, Johanna Skoglund och Daniel Karlsson. Christer Mikaelsson och Ingegerd Johansson är styrelseersättare.

Henrik Nilsson framförde med en gåva tack till styrelseledamoten Eskil Engström i samband med hans avgång efter 14 år. Även organisationssekreterare Sigrid Eklund tackades, då hon pga. flytt valt att avsluta sin tjänst i ELM efter 3 år.


På det konstituerande sammanträdet den 8 juni gjordes flera val av personer i styrelsen, nämnderna, läroråd, utskott och funktioner.

Styrelsens ledamöter, ersättare och dess konstituering 
Henrik Nilsson, ordförande
Daniel Caesar, vice ordförande
Elisabeth Wallgren, sekreterare
Jens Lunnergård, vice sekreterare, ersättare
Peter Henrysson, kassör
Gunnel Gustavsson
Jan-Ulrik Smetana
Emma Birgersson
Mats Lundin
Daniel Karlsson
Filippa Arvidsson, ersättare
Gunvor Vennberg, ersättare

Styrelsens arbetsutskott (AU)
Henrik Nilsson
Jens Lunnergård
Daniel Caesar
Elisabeth Wallgren

Lärorådet
Daniel Ringdahl
Henrik Nilsson
Peter Henrysson
Erik J Andersson
Jan-Ulrik Smetana

”Tacka Herren ty Han är god, ty Hans nåd varar i evighet.” Ps 136:1

/Elisabeth Wallgren, sekreterare ELMs styrelse

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer