Rapport från styrelsen – april

Rapport och information från styrelsen i ELM – april

Men gå till mina bröder och säg till dem
att jag stiger upp till min far och er far,
till min Gud och er Gud.

(Joh 20:17b)

Carl-Olof Rosenius Husandakt för den 19 maj utifrån denna vers lästes som inledning av styrelsesammanträdet 14–15 maj på Åhus missionsgård. Själv var jag en av de som deltog på distans på grund av en pågående återhämtning efter en lättare magsjuka.

Rosenius påminde om vårt broderskap med den uppståndne Jesus. Tidigare kallade han sina närmaste lärjungar vänner. Nu som uppstånden kallar han dem bröder och förtydligar samhörigheten med Herren själv: Min far, er far, min Gud, er Gud. Här får vi också vara med. Gud vår far. Jesus vår bror.

Ekonomi
Aprilsammanträden brukar betyda besök av Johan Svensson från JLE konsult, Örkelljunga. Vi fick en genomgång av de ekonomiska rapporterna för första kvartalet. Gåvor har sjunkit något i förhållande till motsvarande period förra året. Men totala intäkterna på 2 325 000 kr är ändå för perioden de högsta sedan det exceptionella året 2020. Ett testamente på 250 000 kr bidrog tillsammans med löpande gåvor till detta. Kostnaderna för perioden uppgick till 2 335 000 kr vilket alltså ger ett minusresultat på 10 000 kr. Styrelsen är tacksam till er alla understödjare för detta resultat. Fortsätt frimodigt! Gud välsignar!
Det framkom att någon givare inte fått skatteavdrag. Välkommen att höra av dig om det är så för dig. Målet är att detta ska fungera fullt ut.

Besök av TN
Styrelsen hade denna gång besök av representanter från Tidningsnämnden (TN). Vi samtalade om kostnadsramar, intäkter, uppföljning av tidningsprenumerationer, och marknadsföring av våra tidningar. Det finns några vakanser, särskilt i Till Livs redaktion. Be gärna att Gud kallar människor att ta sig an detta uppdrag.

Organisationskostymen
Styrelsen beslutade efter förra sammanträdets samtal och inhämtning av nämndernas synpunkter, att minska antalet ledamöter i ELMs tre nämnder med totalt sex stycken. Styrelsen tillsätter ledamöter i nämnderna vid sitt konstituerande sammanträde i juni.

Strategisamtal
Det strategiska samtalet handlade om att ELM ser olika ut på det lokala planet och hur vi kan tänka oss att våra gemenskaper kommer att formas i framtiden. Den ursprungliga identiteten är ett missionssällskap med föreningar. Men vi har sett de senaste 10–20 åren en ökad församlingsorienterad riktning på flera platser. En bredd behöver få plats. Hur tar vi vara på vår identitet med stort fokus på förkunnelse och mission och samtidigt, hur formar vi vår framtid med hänsyn till de behov som finns? Behovet av apologetisk kyrkokritik kanske är större än på länge (än någonsin?). Detta var en del av det som togs upp i vårt samtal.

Verksamhetsplan för 2024 (VPL24)
Styrelsen fastställde ett förslag på VPL24 och dess ekonomiska ramar. Detta kommer att presenteras för årsmötet. Behoven är som alltid stora och det gäller att anta utmaningen att balansera. Behoven är stora i Sverige och på våra utlandsfält. Utlandsmissionen är dyrast och ges därmed stor uppmärksamhet. I Peru vill vi fortsatt sträva efter två enheter, då det är av stor betydelse både för de utsända och för arbetet där. Familjen Unosson har uttryckt önskemål om att förlänga sin tjänst på fältet till våren -24, vilket styrelsen tacksamt bejakade.

Besök hos föreningar/församlingar
Vi informerade i november att vi kommer att göra besök hos våra medlemsföreningar. Det kommer vi att göra men det har inte rymts under denna vår. Men ambitionen är att det ska ske under året. Vi hör av oss.

Temadagen 1 april i Åhus
Vi är tacksamma för temadagen med ämnet ”Varför gör ELM på det här viset?”. Tack för god uppslutning och samtal. Syftet var att förklara ELMs hållning gällande manliga predikanter och att öppna för frågor och samtal. Vi hoppas kunna fortsätta föra samtal om denna och andra frågor. Välkommen att höra av dig med dina tankar, din oro, din glädje/sorg, dina synpunkter.

Årskonferens med årsmöte
Har du ännu inte anmält dig till konferensen på Falketorps missionsgård 2–5 juni så välkommen att göra det. Vi ser fram emot uppbyggliga dagar med Guds Ord för alla åldrar. Årsmöteshandlingar och årsberättelse distribueras och bör nå dig som är föreningsombud eller enskild medlem inom kort.
Styrelsen tog tacksamt emot ett jakande svar från ELF i Kristianstad på frågan att arrangera Årskonferensen 2024.

Predikantvälsignelse
Den 30 april blir det predikantvälsignelse för Erik Hector i Örkelljunga missionshus kl 10:00. Alla är varmt välkomna!

Avslut
Sammanträdet avslutades med bibelläsning och bön. Nästa sammanträde blir den 2 juni på Falketorps missionsgård.
Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. (2 Kor 12:9)

/Henrik Nilsson, styrelseordförande
April 2023


Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer