Rapport från styrelsen – februari

Rapport och information från styrelsen i ELM – februari

Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus
till Galileen och förkunnade Guds evangelium.
Han sade: ”Tiden är inne och Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet!”

(Mark 1:14-15)

En andakt av Carl Fr. Wislöffs Bröd för dagen utifrån denna bibelvers fick utgöra inledningen till ELM:s 595:e styrelsesammanträde 3–4 februari. Vi höll till på missionsgården Strandhem, Örkelljunga, samt några deltagare var med via videolänk.
Andakten påminner oss om att Gud kallar till omvändelse och tro. Guds rike är nära och vi inbjuds att sätta vår tillit till Jesus. Evangeliets ord är det som tänder tron i det hjärta som vänder sig till honom. Sången Ofta i kvällens tystaste timma (LH 277) sjöngs, vilken sätter ord på Herrens nåd och allvar med att han ännu kallar på oss.

Ekonomi
Styrelsen är mycket tacksam och uppmuntrad över 2022 års preliminära resultat på 650 tkr. Alla gåvor, i form av enskilda, kollekter, anslag och testamente har bidragit till detta resultat. Inte minst julkampanjen under årets sista veckor hade stor betydelse. Även dina inköp på Nytt Liv i Åsljunga bidrog till en intäkt på nära 135 tkr.
Tack för allt arbete och alla era gåvor – stora som små! Vårt lov stiger upp till Herren för hans nåd och trofasthet!

Besök av NUM
Styrelsen hade besök av representanter från Nämnden för Utlandsmission (NUM). De berättade om kontakter de haft med ett 30-tal av våra medlemsföreningar i syfte att höra sig för hur engagemang för missionen kan främjas och uppmuntras. Bl a skulle fysiska besök av ledamöter hos medlemmarna kunna utgöra en viktig kontaktyta. Både styrelsen och NUM ser en fördel med
samordning av detta.
NUM har för närvarande ingen ordförande. Sammanträdena leds av vice ordförande. Glädje över två nya ledamöter, Sofia Grahn och Anna-Maria Andersson.
En grupp om tre personer jobbar med rekrytering av utsända medarbetare. Både i Främre Asien och i Peru behöver vi rekrytera. Vi uppmuntrar er till mycket bön för våra utsända och att Gud sänder fler tjänare. Be om vishet och lyhördhet. Kanske det finns människor i er gemenskap som bär på en kallelse. Tag gärna kontakt för bön och samtal.

Varför ser det ut så här i ELM?
Samtal om ELM:s hållning gällande kvinnors och mäns uppgifter och vad Gud kallar män och kvinnor till i vår verksamhet är pågående. Nyligen (28/1) bjöd ELU in till en temadag för unga vuxna. ELM syd och ELM ordnar en temadag den 1 april på Åhus missionsgård på liknande tema om varför ELM inte har kvinnliga predikanter. Du är varmt välkommen att delta och bidra i samtalet, samt ställa frågor. Vi vill söka Andens ledning och be om att bli ledda och bevarade i Ordet.

Strategisamtal
Styrelsens strategisamtal handlade om vår organisationskostym. Det är ett visst antal ledamotsplatser i styrelser, nämnder och utskott. Det är inte alltid lätt att tillsätta alla platser. Vi förde samtal utifrån ett underlag där man ponerar färre ledamöter i våra olika beslutsorgan. Hur skulle det påverka? Hur många behöver vi vara? Struktur, sammansättningar mm gällande organisationen diskuterades. Ett förslag med mindre justeringar går till nämnderna för deras utlåtande.

BV-Förlag AB
Ett förslag på rekommendationer till förlagets styrelse om hur det ska drivas framåt hade arbetats fram inför sammanträdet. Bl a innehåller rekommendationen att se över möjligheter att anställa en förlagssekreterare på deltid. En uppmuntran att köpa aktier i bolaget går ut här och nu. Tag kontakt med ELM:s administration vid intresse av aktieinköp.

Årskonferens med Årsmöte
Varmt välkommen till Årskonferensen. Den äger rum på Falketorps missionsgård, Vikbolandet den 2–5 juni. Se Till Liv och elmbv.se för mer information och program. Utse föreningsombud och kom till Årsmötet. En uppgift som Årsmötet har är att välja styrelse. Till detta behövs kandidater. Blir du kontaktad av valberedningen, så säg inte oreflekterat nej. Att sitta i styrelsen är helt ok och meningsfullt! Passa på att kandidera om du får frågan. Kanhända väljs du in och får möjlighet att direkt påverka ELM inifrån.

Avslut
Sammanträdet avslutades och vi tackar Strandhem för gott omhändertagande. Joh 10:1–11 lästes. Känner vi igen Herdens röst? Nästa styrelsesammanträde är den 14–15 april på Åhus missionsgård.
Nåd och frid i Jesus Kristus!

/Henrik Nilsson, styrelseordförande
Februari 2023


Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer