Rapport från styrelsen – november

 

Rapport och information från styrelsen i ELM – november

 

Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus,
för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet.

(Upp. 21:23)

Vi lät oss påminnas om det nya Jerusalem innan vi öppnade ELMs styrelsesammanträde.
Tänk så ren och härlig den himmelska staden är! Läs hela kapitel 21! Hit kommer inte något orent in
– o nej – men ändå är staden till för dig och för mig, och vi får komma dit
– renade i Lammets blod. Detta är vårt evighetshopp, tack Jesus!

 

Ekonomi
De ekonomiska rapporterna omfattade jan–okt. Styrelsen konstaterade med tacksamhet att gåvorna ligger stabilt på en bra nivå. För detta vill vi gärna ge er vårt varma tack. Dock ger kurvan ackumulerat resultat oss anledning att fundera, då det för perioden ligger på -900 tkr. Men detta beror inte på minskade gåvor, utan snarare på ett par engångskostnader under andra halvåret. Vi vet av erfarenhet att resultatet kommer att hämta sig under nov–dec om gåvorna bara tickar in som brukligt. Välkommen att delta i årets julkampanj!

Samtal med MIS
MIS ordförande Daniel Karlsson (tillika styrelseledamot) och missionssekreterare Johannes Heule delade med sig om vad som arbetas med just nu. Rustad-kursen ”Dela tron i vardagen” är positiv och uppmuntrande för många deltagare. Detta och flera nya krafter i nämnden ger uppmuntran och iver i arbetet. En vakans finns i nämnden som vi behöver fylla.

Strategisamtal
Samtalet var en uppföljning av det i april om ELMs framtid. Denna gång med fokus på att få till stånd nya medlemsföreningar i ELM och på så vis nå fler människor på befintliga eller nya platser i Sverige. Vi pratade om att det är och behöver vara olika struktur på olika platser, att det finns en gemenskap i Göteborg som är ganska ny och att det även finns frö till något nytt på någon plats. Detta är uppmuntrande exempel. Vi pratade också om att det kan finnas befintliga gemenskaper mer eller mindre nära oss, vilka kanske skulle vilja stötta ELM på något sätt.

Förlagssekreterare
BV-förlag har anställt Gunilla Karlsson, Ramsjö utanför Båstad, som förlagssekreterare. Stefan Ekström återkommer som ELM-anställd – den här gången som fältansvarig för Främre Asien. Styrelsen välkomnar Gunilla och Stefan med tacksamhet.

VPL 2025
Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2025 påbörjades genom att styrelsen gav nämnderna i uppdrag att ta fram förslag inom de ekonomiska ramarna.

Årskonferens och årsmöte
Årskonferens 2024 arrangeras av ELF Kristianstad 6–9 juni. Samlingarna kommer till en betydande del att förläggas på Åhus missionsgård.

Varför gör ELM på det här viset?
Det kommer att hållas en temadag den 25/11 i Hässleholm om samkönade relationer. Ett samarrangemang av ELM Syd, ELU och ELM. Läs mer på www.elmbv.se/varfor

Tack till alla för engagemang, förbön och gåvor! Tveka inte att höra av er vid frågor och synpunkter.
Nästa styrelsesammanträde planeras till 2–3 februari i Vännäs.

/Henrik Nilsson, styrelseordförande
september 2023

 

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer