Rapport från styrelsen – september

Rapport och information från styrelsen i ELM – september

Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste
på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget,
det vill säga sin kropp. Vi har en stor överstepräst över Guds hus.

(Hebr 10:19-21)

Jesu blod är vår nyckel till himlen, till det eviga livet.
Han är både offret och översteprästen.
Han bar fram sig själv åt Gud och köpte oss fria.
Tacka och lova Herren!

Ekonomi
De ekonomiska rapporterna innehåller perioden jan – aug. Resultatet för perioden är -394 000 kr. Då ska vi ha med oss att flera årliga utbetalningar skett under sommaren. Samt att ett par större intäkter ännu inte är bokförda. Gåvorna är fortsatt på en god nivå, vilket är glädjande och tacksamt. Fortsätt be för och ge till ELM. Din gåva behövs, stor som liten.

Samtal med NUM
Representanter från Nämnden för utlandsmission var inbjudna för samtal. NUMs nya ordförande Gunnar Åström berättade om läget både i nämnden och på fälten. Ett par nya ledamöter har valts in i nämnden och ytterligare en person är nominerad, vilket kan innebära att nämnden är fulltalig inom kort. Det är rekordmånga volontärer som ELM har sänt ut denna höst. Filippa Johannsson (Kenya), Simona Niklasson (Kenya), Vilma Grimberg (Kenya), Matilda & Amandus (Främre Asien), Gustav Kirkegaard (Peru ELM-DK), Maria Apel (Peru), Clara Holbo (Peru ELM-DK). Vi tackar Gud för dessa och lägger dem i Hans händer.
Missionärsrekrytering är en fortsatt stor utmaning och vi ber att Herren ska kalla människor och visa vägen.

Strategisamtal
Samtalet handlade om ELMs framtid och hur ELM kan hantera frågor om relationer med andra kristna organisationer, samt hur vi kan och bör hantera sekulariseringen i vårt land, i kristenheten och även i ELM. Samtalet utgick till den del från en av Till Livs debattartiklar av Rune Imberg.
Vi pratade om skillnader och likheter mellan ELM och andra organisationer, både teologiskt och organisatoriskt. Vi pratade om ELMs uppdrag som vi har det i stadgarna och hur vi kan förvalta det uppdraget i en tid och med yttre förutsättningar som är väldigt annorlunda i förhållande till bara ett par decennier sedan. Samtalet behöver fortsätta och vi ropar till Herren om ledning och att han bevarar oss hos Kristus och enheten i honom. Styrelsen vill gärna uppmuntra er alla till förbön och samtal. Ta gärna kontakt och följ de artiklar i Till Liv som publiceras i höst. (Du kan läsa ovan artikel, samt två andra, på www.tillliv.se)

Lärorådet
Predikantkåren har nominerat kandidater till lärorådet, då två ledamöter har nått slutet av sin period. Erik J Andersson, Örkelljunga omvaldes och Martin Helgesson, Stockholm nyvaldes. Rådet består av följande personer:
– Peter Henrysson, Lund (tom 2024)
– Henrik Nilsson, Eket (tom 2024)
– Daniel Ringdahl ordf, Stockholm (tom 2025)
– Erik J Andersson, Örkelljunga (tom 2026)
– Martin Helgesson, Stockholm (tom 2026)

Utvärdering årskonferensen i somras
Styrelsen är mycket tacksam för alla som skickat in utvärdering av ÅK23 med värdefulla synpunkter och förslag. Planeringsgruppen för ÅK24, som ELF i Kristianstad arrangerar, tar dessa med sig.

Rustad
Kursen ”Rustad” om att dela tron i vardagen har startat med över 160 deltagare.

Styrelsen vädjar om fortsatt förbön och önskar er alla Guds välsignelse.
Nästa styrelsesammanträde planeras till den 10-11 november på Strandhem.

/Henrik Nilsson, styrelseordförande
september 2023


Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer