Rapport från styrelsen – september

Rapport från styrelsen i ELM – september

Så var det dags för höstens första sammanträde med styrelsen. Ett nytt ansikte har vi i styrelsen efter Årsmötet, Daniel Karlsson, Stockholm. I övrigt inga byten av ledamöter. Sammanträde hölls på Strandhem den 11-12 september, där många i alla åldrar var samlade och bidrog till den hemtrevliga stämningen – deltagare i fotbollsläger, körhelg och äktenskapsåterträff – så härligt med alla möten!

Ekonomi och förnyat fyraårsförordnande av Daniel Ringdahl
Efter genomgång och korta reflektioner över inkomna protokoll och rapporter så kom vi till punkten om ekonomin. Styrelsen konstaterar att den är någorlunda i balans, en situation som vi är glada och uppmuntrade över. I jämförelse med 2019 och tidigare, är intäktsnivå av löpande gåvor fortsatt hög, dock inte lika hög som den varit. Styrelsen vill trycka på vikten av att gåvorna upprätthålls i nivå med den verksamhetsplan som ligger. Vi vill blicka framåt och uppmuntra er alla att ge frimodigt, så att inte ekonomin begränsar oss att verkställa planen. I samband med detta kan sägas att vår missionsledare Daniel Ringdahl nu haft sin tjänst i fyra år. Det har varit en tid av nedskärningar och uppsägningar. Han har verkställt beslut som han och styrelsen inte ville, men som var behövliga. Många timmars arbete med ekonomi och kamp för missionsverksamheten har präglat dessa år. Men nu ser vi något annat. Ekonomin är i balans över tid. och vi vill nu se framåt och längtar att få ta tillbaka något av det vi minskat på i verksamheten, både i Sverige och i utlandet. Ett viktigt och glädjande beslut vi tog, är ett nytt fyraårsförordnande av Daniel. Mission är ett långsiktigt arbete och det är också missionsledartjänsten. Styrelsen är mycket tacksam till Gud för Daniel.

I somras anställdes också Johannes Heule till en av Daniels närmaste medarbetare, som en del av satsningen att återta verksamhet igen, som är möjligt tack vare de gåvor som kommer in till ELM. Denna bild visar vad som behövs för att nå den gåvonivå som vi förväntar oss och som verksamhetsplanen behöver för att verkställas. Det är trots allt inte mer än 700 000, som vi behöver hjälpas åt att öka upp med, i förhållande till nuvarande trend. Det klarar vi på tre månader eller hur! Lovad vare Herren för att Han har gett oss möjligheter till detta!

Nämnden för utlandsmission
Styrelsen hade denna gång besök av två extra representanter från Nämnden för utlandsmission (NUM), Gunnar Åström och Lennart Olofsson. Vi fick gå igenom och samtala om olika utmaningar och glädjeämnen. En sak som är aktuellt är att det behövs fler ledamöter i NUM, och vi vill här skicka med en inbjudan till dig som brinner för mission, eller skulle vilja göra det – välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen eller i NUM – du behövs i NUM!

I höst, den 21 september reser Benedikte och Olof Nilsson till Peru för ca fyra månaders missionstjänst. På samma resa åker två volontärer med. Det är Louise Grysbaek Hvass från ELM Danmark och från ELM i Sverige Hanna Nilsson, Eket, som vi fick glädjen att anställa som volontär. Planen är att Hanna och Louise ska vara Chiclayo fram till sommaren 2023. Följ dessa i era böner!

BV-förlag
Vi hade också besök av förlagsstyrelsens ordförande Gunnar Davidsson, för att samtala om vad ELM som huvudägare önskar att förlaget ska arbeta med och prioritera. Vi pratade om vikten av fortsatt förlagsverksamhet och att ge ut böcker. Även i detta arbete välkomnas fler som vill hjälpa till med smått eller stort i förlaget.

Framtiden
Arbetet med att förvalta Framtidskommissionens arbete, och alla de inkomna svaren på den stora enkäten, pågår. Det samtalas mycket om detta i ELM-sfärens olika styrelser och utskott. Styrelsen tog beslut att en arbetsgrupp ska tillsättas, som ska arbeta med Identitet, Vision och Strategi. Ett arbete som påbörjats för några år sedan, men som har legat vilande av olika anledningar. Nu har vi genom kommissionens arbete ett tillskott av materiel, som är en del av underlaget för arbetet. Som grund i arbetet är vår identitet en viktig sak som vi hela tiden behöver ha med oss och kommunicera. Ett stort och viktigt arbete ligger framför oss och vi behöver alla era förböner.

Framtiden ligger i Guds händer och låt oss påminna varandra om det Jesus säger:
”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Matt 28:18-20

/Elisabeth Wallgren, sekreterare ELMs styrelse
September 2022


Andra inlägg

Rapport från styrelsen

Rapport från styrelsen

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” Rom 8:1 Det är oerhört, otroligt, fantastiskt. Det är...

Sverige – Juni/Juli 2024

Sverige – Juni/Juli 2024

ÅRSKONFERENSEN 2024 Vid avslutningsmötet på ELMs årskonferens var det predikantvälsignelse för två nya...

Östafrika – Juni/Juli 2024

Östafrika – Juni/Juli 2024

KENYA Våra kenyanska vänner Lucy Kirui och Elizabeth Gwako från barnverksamheten Bethesda Children Ministry (BCM) har...

0 kommentarer