Rapport från styrelsens möte 1-2 februari i Stockholm

En snöinramad, tågstrulig fredag kväll försökte styrelseledamöter och adjungerade samlas till ELMs styrelsesammanträde på Smala Gränd. De flesta kom fram i tid till att mättas av den goda cowboysoppa som Irma Andersson och Sonia Lunnergård bjöd på. Dagordningen fastställdes med några viktiga tillägg. Bästa starten är att få lyssna in Herrens ledning genom bibelläsning och bön.

Den ekonomiska rapporten för 2018 visade på ett svagt ökat gåvogivande under hösten, vilket styrelsen tacksamt noterade. Låt oss fortsätta att be om villiga givare, behövliga medel och ett välsignat arbete!

Ett givande samtal följde om arbetet i Östafrika, Kenya, Peru och Främre Asien, då representanter för NUM Mattias Lindström och Jonny Bjuremo besökte oss via Hangout, videosamtal.

Helgens höjdpunkt var denna gång att för ELM – efter mer glädje och bön om Herrens ledning än diskussion – få besluta om att under hösten 2019 sända vänner på ett nytt uppdrag på fyra år med placering i Främre Asien. Beslutet förklarades omedelbart justerat med en hälsning från Ps 139:5: ”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.”

Styrelsens strategisamtal handlade denna gång om de mycket aktuella frågorna om manligt/kvinnligt – något vi behöver fortsätta tala om.

Andra områden som lyftes var Tidningsnämndens arbete och frågor kring handelsbolaget Design för Livet fortsatta verksamhetsinriktning och organisation.

Emma Birgersson utsågs av styrelsen att uppmuntra och stödja en redan påbörjad ökad samordning av den så viktiga barnverksamhetens olika delar.

Lördagens möte på Läkarhuset vid Odenplan med vacker utsikt från tolfte våningen avslutades med tacksamhet och bön till skördens Herre.

”Ditt rike är ett rike för alla evigheter, Ditt herravälde varar från släkte till släkte.” (Ps. 145:13)

 

För ELMs styrelse

Elisabeth Wallgren, Sollentuna

Peter Henrysson, Lund

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer