Styrelsesammanträde 18-19 november 2016

Styrelsen möts oftast på någon av missionsgårdarna Strandhem eller Åhus. Det är inte så märkligt med tanke på att de flesta ledamöter bor i södra delarna av Sverige. De flesta, men inte alla, och i ännu mindre grad alla som ELM vi nå med evangeliet. Därför förlägger styrelsen något sammanträde varje år på annan plats. 18-19 november samlas styrelsen i huvudstaden.  Fredag kväll i Roseniuskyrkans lokaler på Smala Gränd och lördagen i Läkarhuset Odenplan.

Styrelsen uttryckte stor glädje över att Sofia Nilsson, Örkelljunga, går in i tjänsten som ELMs nya organisationssekreterare. Formellt startdatum är 1 december, men Sofia har ”tjuvstartat” och är med på sammanträdet i helgen.

Ekonomi

Vi bedriver mer missionsarbete än vi egentligen har råd med, om vi tittar på gåvogivandet. Det är mycket glädjande att vi (hittills) under 2016 kunnat samla in mer än en miljon kronor till nödhjälp i Etiopien. Det är fantastiskt att vi kan vara med och avhjälpa svält och nöd för många medmänniskor. Samtidigt väcker det frågor: Hur kommer det sig att vi lättare samlar in pengar till materiell nöd än till det missionsarbete som handlar om den större, andliga nöden?

Budget för 2017 antogs och ligger i linje med den verksamhetsplan som årsmötet beslutade om.

Perubesök

Missionsledare Erik J Andersson har nyligen besökt Peru och rapporterade senaste nytt därifrån. Våra utsända missionärer fungerar mycket väl i sina uppgifter, en ny kyrkobyggnad i Las Brisas invigdes och ett samarbetsavtal mellan ELM och kyrkan har undertecknats. Det finns viktiga uppgifter för oss (dvs för fler och nya missionärer) i framtiden både i Chiclayo och Piura.

Arbete med ELMs vision

En grupp har arbetat med styrelsens vision – ELM tjugo år framåt – och ett utkast lades fram för styrelsen. Det gav upphov till det första längre samtalet under sammanträdet. Härligt att få fundera tillsammans om vägarna framåt för ELM. Vart leder Herren oss? Flera gånger återkom vi till hur viktigt Ordet är för vår identitet och framtid. Arbetsgruppen fick i uppdrag att fortsätta och så småningom blir det nya samtal i styrelsen, men det ska också ut på remiss. Be för ELM, be för styrelse och ledare, be om att Herren leder varje steg.

Predikantutbildning, förvaltarskap med mera

Fler frågor på dagordningen som handlade om predikantutbildning, om förvaltarskap och yttre mission med mera gav också upphov till goda diskussioner. Som anställd är jag glad över engagemanget och kompetensen som finns i vår styrelse.

Sammanträdet avslutades vid eftermiddagskaffet – tack till er som servat oss med mat och fika under sammanträdet – och några ledamöter påbörjade resan hemåt, medan andra valde att stanna i huvudstaden till söndagen.

Erik J Andersson, missionsledare

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer