Referat från ELM-BVs 558:e styrelsesammanträde den 15-16 september

Med sången O hur lycklig är ej den som sin Jesus funnit … (Lova Herren nr 412) var ELMs 558:e sammanträde igång. Dessa sångverser förklarar egentligen anledningen till varför en nästan fulltalig styrelse med adjungerade i helgen valde att sätta sig ner för att tillsammans möta en lång och späckad dagordning. Jesus har gjort mig lycklig, Han är mitt allt, så vill jag vara hans redskap.

En mängd protokoll, 16 stycken närmare bestämt gicks igenom och lades till handlingarna. Så även de ekonomiska rapporterna. Låt oss be om öppnade hjärtan och konton.

Vidare arbetades den långa ärendelistan sakta men säkert igenom. Samtal och diskussioner mixades om vartannat och mynnade slutligen ut i goda beslut.

”Livet är kort, evigheten lång” var en av flera tankeväckande meningar under dagarna. Många fler behöver höra om sanningen att Jesus har frälst oss från döden till livet!

Men, Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande säger Herren. Tack Jesus för att det är så!

På uppdrag av styrelsen

Andreas Hector

(som deltog via videolänk och syns på skärmen på bilden)

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer