Reflektion efter NUM-sammanträde 12-13 maj

Nämnden för utlandsmission (NUM) har sammanträtt på Strandhem helgen 12-13 maj. Än en gång hade vi en samtalskväll på fredagen där ledamöter från styrelsen var med. Detta görs ibland då punkter på dagordningen anses vara av en sådan vikt eller komplexitet att gemensamma diskussioner mellan NUM och styrelsen är fruktbara för vidare arbete. Många andra punkter fanns på dagordningen till lördagens samtal och en del punkter tog lång tid. Så blir det ibland och det är inte oviktigt. I diskussionerna blir vi klokare tillsammans. Detta är min personliga erfarenhet efter en del år i NUM. Jag har blivit klokare på ELM, missiologi och missionsarbetet.

Jag ser NUM som en svårslagen växtplats inom ELM, där finns det plats för att lära sig, plats för att vara ung och oförståndig, plats för att växa i kunskap och insikt. Växt kan förekomma där det finns en atmosfär av trygghet som byggs av kloka människor som sätter sin lit till Gud. En sådan plats är NUM. Fortsätt be för NUM och våra utsända missionärer. Be om vägledning i beslut – stora som små. Be att kärleken till Jesus får vara det bärande i arbetet.

Benedikte Nilsson, avgående NUM-ledamot

NUM samlad på Strandhem

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer