Årkonferenser

VÄXA

ELMs årskonferens 2023 på Falketorp Missionsgård på Vikbolandet.

Allt som är levande växer! Även vi som fått livet av Gud är kallade att växa på olika sätt. Bibeln undervisar oss om att växa i tro och kärlek och att vi ska få växa samman till en enhet som syskon i Guds familj. Vi är också kallade att så ut Guds ord så att evangeliet kan få växa och slå rot i andra människors hjärtan. Men all tillväxt är beroende av kontakt med livskällan. En gren kan inte överleva och växa utan kontakt med stammen. På samma sätt behöver vi som lärjungar förbli i Jesus och låta honom få växa till i våra liv. I hans närhet får vi både vila och växa.