Varför gör ELM på det här viset?

Manligt och kvinnligt ledarskap

ELM är en gräsrotsrörelse som engagerar män och kvinnor, unga och gamla, och vi är beroende av att många bidrar i vår verksamhet.

När det gäller predikanterna är det dock bara män som kallas – men varför är det så? Vilka är argumenten och vad har Bibeln att säga om förkunnelse, andligt ledarskap, samt män och kvinnor?