Varför gör ELM på det här viset?

Manligt och kvinnligt ledarskap

ELM är en gräsrotsrörelse som engagerar män och kvinnor, unga och gamla, och vi är beroende av att många bidrar i vår verksamhet.

När det gäller predikanterna är det dock bara män som kallas – men varför är det så? Vilka är argumenten och vad har Bibeln att säga om förkunnelse, andligt ledarskap, samt män och kvinnor?

Samkönade relationer

ELM tror att Gud har skapat människan till man och kvinna, och att allt sexuellt samliv bör omgärdas av äktenskapet. Varför tror vi det och vad finns det för bibliskt stöd?

Hur möter vi varandra med kärlek och respekt samtidigt som ELM har en tydlig övertygelse om vad Gud har tänkt för oss människor ifråga om äktenskap och sexualitet? Hur får vi ett mjukt hjärta i mötet med våra medmänniskor?

Tyvärr har vi ingen videoinspelning från dagen.