Lyssna

ELM är en gräsrotsrörelse som engagerar män och kvinnor, unga och gamla, och vi är beroende av att många bidrar i vår verksamhet.

När det gäller predikanterna är det dock bara män som kallas – men varför är det så? Vilka är argumenten och vad har Bibeln att säga om förkunnelse, andligt ledarskap, samt män och kvinnor?