Styrelsemöte 3-4 februari

Referat från ELM-BVs 552:a styrelsemöte den 3-4 februari 2017

En något decimerad skara är samlad på Strandhem och vi börjar med kvällsmat på fredagskvällen. Det är sjukdom och andra uppdrag som gör att inte riktigt alla är närvarande.

Ordförande hälsar oss välkomna och vi startar med de formella punkterna och väljer justerare och godkänner den föreslagna dagordningen.

Protokoll och ekonomi

Protokoll från Arbetsutskottet, Nämnden för utlandsmission och Personalutskottet kommenteras och läggs till handlingarna.

Ekonomin klarar vi också av. Peter är ansvarig för att föredra ekonomin för oss. Det är allas vårt ansvar att vi sköter ekonomin på bästa sätt.

Vi tar del av den rapport som insamlingsgruppen, som är tillsatt av NUM och MIS, har lämnat.

Andreas avslutade kvällen med att läsa Jer 17:5-14 och leda i bön.

Strategidiskussion

Henrik började lördagen med att läsa dagens andakt ur Rosenius Husandakt.

Lördagens strategidiskussion som handlade om missionärsrekrytering var intressant och djup men också spretig. Det behövs fler missionärer… eller vad är det som behövs? Drivkraften till mission är att när man fått mycket förlåtet vill man ge vidare av evangeliet. Kommer vi närmare Guds ord blir vi ivrigare att gå vidare.

Hur kommer vi ut med vårt budskap om behovet av missionärer, vårt sätt att arbeta och hur träffar vi våra understödjare? Det kommer att ordnas olika mötesplatser, först blir det en missiologisk konferens den 8 april för allmänheten. Evangelisation, nödhjälp och förvaltarskap är ämnen som kommer upp på konferensen.

Andreas och Lars-Göran som bor i Vännäsområdet och deltog på distans gav upp efter ett tag eftersom uppkopplingen var hackig och fördröjd. Det föranledde att styrelsen ställde tidskrav på att rusta upp ett konferensrum med bra teknik för distansmöten. Ärendet har funnits på agendan ett tag och nu går vi in mer i handling utifrån besluten.

Dubbla bygget, vision, sångboksarbete och årskonferens

Dubbla bygget (Etiopien) diskuterades igen och AU fick uppdraget att arbeta vidare med de synpunkter som kom fram vid styrelsens diskussioner.

Visionsutkastet diskuterades lite och efter justeringar kommer förslaget snart ut på remiss.

Av rapport att döma går sångboksarbetet vidare in i nya faser.

Styrelsen fick också ta del av det som planeras för årskonferensen i Stockholm 2-5 juni.

Tiden går, det är snart lördag eftermiddag och vi avrundar sammanträdet. Jag läser Ps 138 och vi ber Fader Vår.

 

Gunnel Gustavsson

På uppdrag av ELM-BVs styrelse

 

 

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer