Utblick från styrelsebordet

Tolv våningar upp med utsikt över stora delar av Stockholm sammanträdde ELMs styrelse 14–15 september. Att se ut över takåsar, parker, vatten och kyrktorn var mäktigt. Att tänka hur många människor som bodde inom synhåll väckte ödmjukhet och förstärkte längtan att nå ut med evangeliet om Jesus till alla dem och ännu fler.

Men det fanns kanske också symbolik i att sammanträda i en lokal med stor utsikt. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att ha överblick över en organisations många olika delar. Bland annat därför är det en viktig del av ELMs styrelsemöten att gå igenom det arbete som görs och leds av de olika nämnderna för mission utomlands, inom Sverige och genom tidningar. En annan viktig överblick är att se vilka ekonomiska medel som kommer in och som används. På den punkten fick vi stanna upp lite extra denna gång. Vi behöver samla in mer än vi gör just nu. Ska missionsarbetet i Peru, Östafrika och Sverige kunna fortsätta och förhoppningsvis utöka så behöver vi fler gåvor. Ska vi kunna gå in på ett nytt arbetsfält i Främre Asien gäller samma sak. Vem är beredd till dessa offer?

Glädjande rapporter emottogs av styrelsen när det gäller planeringen för start i Främre Asien och möjligheten att sända ut medarbetare till Peru. Några viktiga beslut fattades, och under hösten kommer vi kunna berätta mer om det.

En ganska stor förändring för styrelsen, som också kommer synas i många delar av ELMs arbete, är skiftet på missionsledarposten. Undertecknads anställning avslutas vid årsskiftet och Daniel Ringdahl tillträder 1 oktober (först 50 procent en månad, därefter heltid). Styrelsen ser framemot att få arbeta tillsammans med Daniel som kommer in i tjänsten med sina rika erfarenheter av arbete inom rörelsen (som tidigare ELU-ordförande och som predikant i Roseniuskyrkan) och av möte med den yngre generationen (som gymnasielärare i Stockholm).

Flera av styrelsens ledamöter stannade hela helgen i huvudstaden och firade gudstjänst i Roseniuskyrkan på söndag. Den gudstjänsten kan du lyssna till här.

På styrelsens uppdrag

Erik J Andersson, missionsledare

 

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer