Vi söker missionärer till Peru!

BÖNEUPPROP

ELM har bedrivit missionsarbete i norra Peru i närmare 30 år och framför allt i staden Chiclayo där det nu finns en evangelisk-luthersk kyrka. De senaste åtta åren har ELM tillsammans med den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo arbetat med församlingsplantering och studentmission i staden Piura, norr om Chiclayo.

I dagsläget finns det en liten och relativt ung evangelisk-luthersk församling i Piura. Det finns en stor längtan att församlingen ska växa och etablera sig och det arbetas aktivt med att en nationell pastor ska flytta till Piura för att leda församlingen. Möjligheterna är många att sprida evangeliet vidare i Piura och flera av de unga i församlingen längtar att nå ut till fler – men det är svårt när de är så få. Dessutom är de flesta unga i tron och behöver stöd att växa i tro och lärjungaskap. Coronapandemin har drabbat församlingen hårt och gjort att de kristna skingrats geografiskt. I dagsläget hålls digitala samlingar varje vecka och månatliga besök av pastorer från Chiclayo då fysiska gudstjänster kan hållas. Församlingsarbetet i Piura är verkligen skört och våra syskon där behöver vårt stöd och våra förböner.

ELM söker missionärer, enskilda, par eller familj, som under 2022 kan resa till Peru för att under några år stödja församlingen i Piura och vara en del av missionsarbetet där med målsättningen att hjälpa och rusta församlingen att etablera sig. Vi behöver nu din hjälp. Vem tänker du på som kan arbeta med församlingsarbete och studentmission i Piura? Arbetsuppgifterna skulle vara tex, barn- och ungdomsarbete, evangelisationssatsningar, organisation och planering, undervisning och ledarträning, undervisning i engelska och musik, relationsarbete samt lärjungaträning. De specifika arbetsuppgifterna utformas utifrån de gåvor den enskilde missionären har och de behov som finns.

  • VILL DU VARA MED OCH BE för församlingen i Piura och att Herren kallar, utrustar och sänder missionärer dit? 
  • VILL DU VARA MED OCH GE så att det ska blir möjligt att täcka de behov som finns av missionärer i Peru?
  • VILL DU VARA MED OCH GÅ om Herren kallar DIG att gå eller uppmuntra andra att gå på hans kallelse? 

Välkommen att kontakta Rakel Smetana (rakel.smetana@elmbv.se) eller Daniel Ringdahl (daniel.ringdahl@elmbv.se)  

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer